Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Skoginfo

Leter fortsatt etter 400 sauer i Rendalen

Dato: [29.08.16]

Kilde: https://www.nrk.no

Saueierne i Rendalen er pålagt å sanke inn 2000 sauer etter at ulver skal ha drept over 150 sauer. Fortsatt mangler de 400 sauer.

Les mer på https://www.nrk.no »

Nytt fra NORSKOG

 • Konsesjonsloven hemmer bioøkonomien

  Dato: [26.08.16]

  SKOG22 fremhevet eiendomsstrukturen som et problem for både aktivitet i skogen. Hvis politikerne overser svarene de får fra ekspertene de rådspør, så er næringen spilt sjakk-matt. Å indirekte prioritere passiv forvaltning av vår kanskje største biologiske ressurs er samfunnsøkonomisk selvskading som rammer både sysselsetting, verdiskaping, velferd og klimaarbeid ved inngangen til bioøkonomien.

 • NORSKOG ønsker økt helhetlig tenking i NTP

  Dato: [06.07.16]

  Ett av landets fremste næringsmessige fortrinn er nærhet til sjø og dermed potensielt lave avstandskostnader for import av råvare og eksport av ferdigvare til og fra et globalt marked. Effektiv samhandling mellom bil-, tog- og båttransport er fundamentalt viktig for fremtidig verdiskaping i Norge.

 • NORSKOG ber vegmyndighetene gi dispensasjon for tømmertransport

  Dato: [06.07.16]

  Tømmer regnes som "delbart gods" - altså at det er mulig å kjøre flere og mindre lass. Transportører av annet gods som ikke kan dele lasset får gjerne dispensasjon til å kjøre. - For skogbruket skaper dette nullområder fordi merkostnadene ofte blir for store, mener Gaute Nøkleholm. I dag ba han Samferdselsdepartementet endre reglene for tømmer.

 • Regjeringen vil fjerne priskontrollen for rene skogeiendommer!

  Dato: [27.06.16]

  - Vi er svært tilfreds med at regjeringen har lyttet til våre anbefalinger om å skille mellom jord og skog, sier Arne Rørå i NORSKOG. Skog har helt andre markedsvilkår enn jord, og det må gjenspeiles i regelverket, sier han . Kombinert med at andre organisasjoner i næringen støtter opp om synet er dette en anerkjennelse av vår argumentasjon, sier Rørå.

 • Skognæringen med "veikart" til ekspertutvalg for Grønn Konkurransekraft

  Dato: [20.06.16]

  Verdikjeden Skog- og Tre overleverte i dag sitt forslag til hvordan skognæringen kan utvikles og bidra til grønn utvikling. Idar Kreutzer og Connie Hedegaard mottok "veikartet" fra næringen på vegne av utvalget.  

Oppgang i sør, nedgang i nord

Dato: [29.08.16]

Kilde: http://www.njff.no/

Rapportene fra rypetakseringene er på vei inn. Fjellstyrene melder om oppgang etter fjorårets smalhans, men likevel ikke noe jubelår. Statskog varsler om lav kyllingproduksjon i Nordland og indre Troms.

Les mer på http://www.njff.no/ »

Moelvens beste resultat siden 2007

Dato: [29.08.16]

Kilde: http://trenytt.no/

Driftsresultatet i andre kvartal økte til NOK 175 millioner mot 48 millioner samme periode i 2015. Det er konsernets beste kvartalsresultat siden 2007.

Les mer på http://trenytt.no/ »

Brexit svekker svensk skogindustri

Dato: [26.08.16]

Kilde: Sveriges Radio

Den svenska skogsindustrin ser inte lika ljust på utvecklingen, melder Svensk Radio. Sedan brexitbeslutet har pundet fallit kraftigt mot kronan och andra valutor. Den svenska skogsnäringens export till Storbritannien blir därmed mindre värd.

Les mer på Sveriges Radio »

Vil hindre ulovlig salg av norske mineraler til utlandet

Dato: [26.08.16]

Kilde: NRK

For å hindre at selskaper med kun undersøkelsesrett videreselger mineraler i utlandet, må en endring av mineralloven diskuteres, sier sametingsråd.

Les mer på NRK »

Har du sett syke eller døde dyr? Da vil Mattilsynet høre fra deg

Dato: [26.08.16]

Kilde: Fosna Folket

Det er lagt opp til et intensivt kartleggingsprogram, der totalt 15 000 hjortedyr testes i år i dette programmet.I tillegg til dyr som testes i kartleggingsprogrammet i forbindelse med jakten er det svært viktig for Mattilsynet at jegere og andre som ferdes i naturen sier fra dersom de observerer syke eller døde hjortedyr.

Les mer på Fosna Folket »

Bedring i rypebestanden flere steder

Dato: [26.08.16]

Kilde: Adresseavisa

Flere fjellstyrer melder om en bedring i rypebestanden, kort tid før rypejakten sparkes i gang. De siste årene har bestanden gått ned.

Les mer på Adresseavisa »

Hever boniteten med foredlet furu

Dato: [26.08.16]

Kilde: Norsk Skogbruk

Fire år etter planting strutter furuplantene av livskraft på den opprinnelig skrinne F6-boniteten i Osen.

Les mer på Norsk Skogbruk »

En ekte bioøkonom

Dato: [26.08.16]

Kilde: Norsk Skogbruk

– Jeg er ekstremt optimistisk til skogens rolle i det grønne skiftet og utviklingen av miljøteknologi. Oljen er gårsdagens satsingsområde. Derfor investerer vi i fornybart. Det sier Hans Aasnæs som jobber for Umoe, der han har ansvaret for de grønne investeringene sukkerrør-etanol i Brasil og skog og sagbruksvirksomheten i Kanada.

Les mer på Norsk Skogbruk »

Foran ser hela skogen, även träden

Dato: [25.08.16]

Kilde: http://svenskleverantorstidning.se/

För virkesköpare och skogsförvaltare har Foran Sverige AB länge varit en viktig samarbetspartner. Bolaget åtar sig konsultuppdrag kring framför allt biologi och skoglig fjärranalys, och jobbar med stor kunskap och modern teknologi. Resultatet blir kostnadseffektiva lösningar åt beställare inom såväl privat som offentlig sektor, liksom för myndigheter och kommuner.

Les mer på http://svenskleverantorstidning.se/ »

Ulvejakt behandles av Høyesterett

Dato: [25.08.16]

Kilde: http://www.nationen.no/

Høyesterett startet onsdag sin behandling av ulvejakt-saken fra Hedmark. Både Økokrim og de dømte har anket dommen fra Eidsivating lagmannsret

Les mer på http://www.nationen.no/ »

AT Skogs oppkjøp av NEG Skog stoppes

Dato: [25.08.16]

Kilde: www.regjeringen.no

Konkurransetilsynet i at AT Skogs oppkjøp av NEG Skog skal forbys.

Les mer på www.regjeringen.no »

Eldre nyheter

Dato: [24.08.16]

Kilde: nrk.no

Tillater ikke elsykkel i område med villrein >

Dato: [24.08.16]

Kilde: skogsstyrelsen.se

Ny rapport om skogsbruk på torvmark >

Dato: [24.08.16]

Kilde: nrk.no

Russerulv har styrket norsk ulvestamme >

Dato: [23.08.16]

Kilde: syslagronn.no

Nå leverer de til norske vindparker for første gang >

Dato: [23.08.16]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Velkommen til næringen vår! >

Dato: [23.08.16]

Kilde: Perspektiv

Vil bli skogpartiet >

Dato: [22.08.16]

Kilde: http://www.vg.no/

Håp om bedre rypehøst i Sør-Norge >

Dato: [22.08.16]

Kilde: https://www.nrk.no

Ny bioetanolfabrikk på Follum: – Gledelig, sier næringsministeren >

Dato: [19.08.16]

Kilde: http://gardsdrift.no/det-hogges-som-aldri-f%C3%B8r

Det hogges som aldri før >