Skogavvirkning for salg, 3. kvartal 2016, foreløpige tall

Dato: [21.10.16]

Kilde: SSB

Det ble i alt hogd 2,3 millioner kubikkmeter tømmer i 3. kvartal 2016. Det er 2,3 prosent mindre enn i samme kvartal i fjor, da hogsten var rekordhøy. Gjennomsnittlig tømmerpris gikk samtidig opp med 4 kroner i denne perioden.

Les mer på SSB »

Nytt fra NORSKOG

 • NORSKOG har vært på høring i næringskomiteen

  Dato: [19.10.16]

  SKOG22 som representerte en samlet verdikjede, herunder et samlet landbruk, understreket behovet for et dynamisk eiendomsmarked. Hensikten er å få passivt forvaltede eiendommer til aktive drivere som høster av ressursene og forsyner verdikjeden med råstoff.

 • NORSKOGs kommentarer til Regjeringens Skogmelding

  Dato: [14.10.16]

  I dag la Landbruks- og matminister Jon Georg Dale frem Regjeringens Skogmelding. Denne meldingen har skog- og trenæringen ventet på i lengre tid og det har vært knyttet store forventninger til den. Vedlagt følger NORSKOGs kommentarer til innholdet i meldingen.

 • NORSKOG har i dag vært i finanskomiteen i høring om Statsbudsjettet

  Dato: [13.10.16]

  NORSKOG mener at dersom regjeringen ønsker forenkling av skattesystemet for skogeiere og samtidig stimulere til økt avvirkning, så bør det innføres flat kapitalskatt på skoginntekt.

 • NORSKOG er hørt i saken om skattefritak for sameier ved skogvern

  Dato: [06.10.16]

  NORSKOG har i brev til tre ulike departementer bedt om at loven endres slik at deltagere i deltagerlignede selskaper (sameier) også kan motta erstatning fra skogvern skattefritt. Dette er nå foreslått i Statsbudsjettet for 2017.

 • Statsbudsjettet og skognæringen

  Dato: [06.10.16]

  Potensialet som ble skissert i SKOG22 forutsetter politisk vilje til målrettet satsing. Det er realpolitikken bak festtalene om «grønt skifte» og «bioøkonomi» som fremkommer av Statsbudsjettet, og det vi kan lese mellom tallene og ordene i budsjettet er en regjering som særlig sliter med å tekkes Venstre.

Snart kan du bruke elsykkel i norske nasjonalparker

Dato: [21.10.16]

Kilde: Dagen

Friluftsmeldingen gikk igjennom i Stortinget torsdag. Regjeringen vil åpne fjell og utmark for bruk av fremkomstmidler uten motor.

Les mer på Dagen »

Rein til Småkraftforeninga

Dato: [21.10.16]

Kilde: Småkraftforeninga

Småkraftforeninga har inngått avtale om faglig medlemsrådgivning med småkraftnestoren Rein Husebø. Han er landets i særklasse mest erfarne utbygger med rundt 60 småkraftverk på samvittigheten.

Les mer på Småkraftforeninga »

Treindustrien standardiserer og industrialiserer

Dato: [21.10.16]

Kilde: ByggFakta

Industrialiseringen øker i byggenæringen. Dette gir bedre effektivitet, lavere kostnader og god kvalitet. Standardisering er viktig i denne prosessen.

Les mer på ByggFakta »

Hogger tømmer for miljøet, men får fortsatt kritikk

Dato: [21.10.16]

Kilde: Forskning.no

Det koster å dyrke fram det grønne karbonet i tømmerstokken, og den regningen kan ikke skogbruket og skogsmaskinentreprenørene ta alene.

Les mer på Forskning.no »

Finner grantrær med satelitt

Dato: [20.10.16]

Kilde: miljødirektoratet.no/

På oppdrag fra Miljødirektoratet har forskere brukt satellittdata for å lage et kart over hvor i Norge det vokser grantrær utenfor granas naturlige utbredelsesområde.

Les mer på miljødirektoratet.no/ »

Ny teknologi kartlegger og overvåker skogen

Dato: [20.10.16]

Kilde: norsklandbruk.no

Skanner skogen hver ellevte dag

Les mer på norsklandbruk.no »

Investinor mandat-endring: Fortsatt store begrensninger

Dato: [20.10.16]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Mandat-endringen som åpner for å gå inn i modne, men unoterte selskap, utvider mulighetsområdet noe

Les mer på norsk-skogbruk.no »

Gunnar Lien skal lede Statskog SF

Dato: [19.10.16]

Kilde: statskog.no

Etter en omfattende rekrutteringsprosess er det klart at Gunnar Lien overtar som ny administrerende direktør i Statskog.

Les mer på statskog.no »

Blankt nei til å utvide marka

Dato: [19.10.16]

Kilde: nrk.no

Ingen nye markaområder i Oslo og Akershus får varig vern i denne omgang. Senterpartiet og regjeringspartiene sier blankt nei til å utvide markaloven.

Les mer på nrk.no »

Statsbudsjettet bør ha mer til forskningsbasert omstilling i næringslivet

Dato: [19.10.16]

Kilde: forskningsradet.no

Forskningsrådets høringsinnspill til Stortingets næringskomité i forbindelse med forslag til statsbudsjett 2017.    

Les mer på forskningsradet.no »

Ber om å få bruke flere gigantvogntog

Dato: [19.10.16]

Kilde: dn.no

Tine ber Samferdselsdepartementet om å få kjøre store vogntog på stadig flere veistrekninger - av miljøhensyn.

Les mer på dn.no »

Eldre nyheter

Dato: [18.10.16]

Kilde: h-a.no

Utfordring for Johnsen & Johnsen >

Dato: [18.10.16]

Kilde: nrk.no

Vil stanse hogst >

Dato: [18.10.16]

Kilde: skog-supply.se

Norra Skogsägarna fortsätter växa >

Dato: [17.10.16]

Kilde: bondebladet.no

Norskog hyller skogmeldingen >

Dato: [17.10.16]

Kilde: nibio.no

Skogportalen – prioritert i skogmeldinga >

Dato: [14.10.16]

Kilde: beta.frp.no

Stor skogsatsing >

Dato: [13.10.16]

Kilde: opprop.net

Ja til nedregulering av den norske ulvebestanden >

Dato: [13.10.16]

Kilde: trenytt.no

Undergraver Stortingets klimamål >

Dato: [13.10.16]

Kilde: villrein.no

Villrein på raudlista >