Tømmerverdien tre ganger så høy for 50 år siden

Dato: [07.12.16]

Kilde: ssb.no

Den samlede tømmerhogsten til industri og andre formål her til lands har vært nokså stabil i snart 100 år. Men skogeierne fikk tre ganger så mye for tømmeret for 50 år siden.

Les mer på ssb.no »

Nytt fra NORSKOG

 • Tømmerkonto en realitet fra 2017

  Dato: [05.12.16]

  Tømmerkontoen var ikke en del av endringene i budsjettforliket, den vil derfor tre i kraft fra 1. januar 2017

 • Skogsamarbeid sikret innblandingskrav i budsjettforliket

  Dato: [04.12.16]

  NORSKOG, Statskog og Skogeierforbundet viste i et felles utspill til Finland, som har et krav om 20% innblanding av biodrivstoff i 2020. Dette ble innledet i et felles brev til Klima- og Miljødepartementet tidligere i år og organisasjonene har fulgt opp arbeidet i høringer og møter med politikere like til det siste. Derfor er det gledelig at fremstøtet har gitt resultater i budsjettforliket. Her kan du lese utspillet som sikret skogen en rolle i budsjettforliket.

 • Husk skogfondsrefusjon

  Dato: [01.12.16]

  Har du refusjonskrav som skal registreres i skogfondssystemet for 2016 så haster det.

 • Innlandet trenger skog- og trestrategi

  Dato: [23.11.16]

  Verdikjeden skog og tre i Hedmark og Oppland trenger en felles strategi. Det mente NORSKOG i sitt innlegg under møte mellom fylkesmennene og fylkeskommunene i Innlandet onsdag. Her kan du se innlegget fra NORSKOG med kommentarer.  

 • Helgesen, ulven og eiendomsretten

  Dato: [21.11.16]

  Hvis det  kun er fare for skade på beitedyr som skal legges til grunn ved uttak av ulv, hvordan kan  man da  regulere ulvebestanden i områder der det ikke lenger finnes beitedyr? Det spørmålet stiller Styreleder i NORSKOG, Anne G. Delphin i en kronikk i flere aviser i dag.

Vern eller bruk?

Dato: [07.12.16]

Kilde: skogeier.no

-Hvor mye skogvern har vi og klimaet råd til? Spørsmålet stilles av Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund i Nationen i dag.

 

Les mer på skogeier.no »

Ny art setter norsk hare i fare

Dato: [07.12.16]

Kilde: dagsavisen.no

En større og mindre nusselig haretype er i ferd med å få fotfeste i Norge, og sees ofte i Østfold. Sørharen kan komme til å skvise ut skogsharen. Forskere og skogeiere følger nøye med.

 

Les mer på dagsavisen.no »

Varsku fra skognæringa

Dato: [07.12.16]

Kilde: h-a.no

Skog- og treindustrien i Innlandet er bekymret for at kommunestyret i Hamar skal vedta østlig jernbanetrasé. 

Les mer på h-a.no »

Er biodrivstoff et bra miljøtiltak?

Dato: [06.12.16]

Kilde: sintef.no

Blogginnlegg: Regjeringen har nettopp blitt enig om at andelen biodrivstoff i bensin og diesel skal økes fra 5,5 til 7 prosent neste år. Innen 2020 skal andelen være på 20 prosent. Men er biodrivstoff et bra miljøtiltak?

Les mer på sintef.no »

Skatteendringer etter budsjettforliket

Dato: [06.12.16]

Kilde: revisorforeningen.no

Forliket som ble inngått 3. desember medfører en del endringer i forhold til det som ble foreslått i statsbudsjettet. De viktigste endringene er:

Les mer på revisorforeningen.no »

For raskt for norsk skog

Dato: [06.12.16]

Kilde: sa.no

Når dieselet i 2020 skal ha en femtedel biodrivstoff i seg, blir det ikke fra norsk skog.

Les mer på sa.no »

To ulver skutt fra helikopter fredag

Dato: [05.12.16]

Kilde: nationen.no

To ulver ble jaktet på med helikopter fredag, og ulvene ble felt fredag ettermiddag. Fellingstillatelsen ble gitt torsdag, etter søknad fra rein- og beitenæringa.

Les mer på nationen.no »

Julekalender: Biokull er landbrukets klimagull

Dato: [05.12.16]

Kilde: regjeringen.no

Biokull kan bli en viktig bidragsyter for å oppnå et klimanøytralt landbruk. Når bonden nedpløyer biokull i jorda bindes karbon på en enkel og billig måte, og reduserer derfor klimagassutslippet. Et stort tverrfaglig forskningsprosjekt går nye veier for å finne ut hva som må til for å oppnå økt produksjon og bruk av biokull i landbruket.

Les mer på regjeringen.no »

Uttelling for skognæringen i budsjettforliket

Dato: [05.12.16]

Kilde: kraftnytt.no

Samarbeidet mellom NORSKOG, Statskog og Norges Skogeierforbund ga resultat!

Les mer på kraftnytt.no »

Hegnar: - Det høres helt tullete ut

Dato: [04.12.16]

Kilde: hegnar.no

«Kravet om biodrivstoff for å redde kloden er en bløff», mener Trygve Hegnar.

Les mer på hegnar.no »

De landet budsjettet på under 24 timer

Dato: [03.12.16]

Kilde: nrk.no

Det hele snudde i går. Da kom regjeringen til støttepartiene og sa de var villige til å lempe på kompensasjonene for bilistene likevel, kan NRK erfare. – Ingenting av dette har vært spill, sier finansminister Siv Jensen på pressekonferansen.

Les mer på nrk.no »

Eldre nyheter

Dato: [02.12.16]

Kilde: ABC Nyheter

Kraftig vekst i bondeinntektene med blåblå regjering >

Dato: [02.12.16]

Kilde: Skogstyrelsen

Svenskene kartlegger risiko for ras i skogen >

Dato: [01.12.16]

Kilde: dagsavisen.no

Reverserer naturvernet >

Dato: [01.12.16]

Kilde: regjeringen.no

Rekordfangst av barkbiller >

Dato: [30.11.16]

Kilde: tronderbladet.no

Flere hogger juletreet selv >

Dato: [30.11.16]

Kilde: regjeringen.no

Regjeringa sin bioøkonomistrategi >

Dato: [30.11.16]

Kilde: uio.no

Regjeringens bioøkonomistrategi lansert i dag >

Dato: [29.11.16]

Kilde: hjorteviltet.no

Elg som næring – glimt fra 20 års elgforskning på Evenstad >

Dato: [29.11.16]

Kilde: bondebladet.no

Kun 2 av 6 000 hjortedyr hadde skrantesjuke >

Dato: [29.11.16]

Kilde: regnskapnorge.no

Takseringsregler for 2016 >