Elkem dropper flydrivstoff fra norske tømmerstokker - går for mer trekull og varme

Dato: [20.02.17]

Kilde: www.tu.no

Prosjekt for bærekraftig silisiumproduksjon.

Les mer på www.tu.no »

Nytt fra NORSKOG

 • Skogvernerstatning er ikke skattefrie ut av aksjeselskap

  Dato: [13.02.17]

  I forbindelse med Statsbudsjettet for 2017 ble det gjort en endring som  innebærer at også videre utdeling av gevinst ved skogvern til deltaker i deltakerlignet selskap ikke beskattes. Dette gjelder ikke ved utdeling av utbytte fra aksjeselskap.

 • NORSKOG kritisk til KLD i rovvilthøring

  Dato: [11.02.17]

  NORSKOG har lørdag kveld sendt inn høringssvar til KLD vedrørende forslag om utvidelse av lisensperioden for jakt på ulv innenfor rovviltsonen. NORSKOG stiller i brevet spørsmålstegn ved hvorfor departementet ikke har fulgt Storingets pålegg om å legge til rette for effektuering av fellingsvedtaket.

 • Skogmeldingen behandlet i Stortinget

  Dato: [03.02.17]

  Skogmeldingen ble tirsdag 31.januar debattert  i Stortinget. Meldingen har etter næringskomitéens behandling blitt en god melding for skogbruket, strategien er tydeligere og konkrete tiltak er på plass. Saksordfører Line Henriette Hjemdal (bildet) fikk mye skryt av de andre medlemmene for sitt engasjement for skogen og for å gjøre meldingen best mulig.

 • Alternativ sporskadeoppretting

  Dato: [31.01.17]

  Prosjektet «Alternativ sporskadeoppretting» er  ferdigstilt og rapporten kan lastes ned her.

 • Fakkeltoget mot ulv påvirket Stortinget

  Dato: [31.01.17]

  NORSKOG var en av initiativtakerne for fakkeltoget i Oslo mandag kveld. 4000 - 5000 deltakere fylte gatene fra Stortinget til Statsministerens kontor. Politikere fikk holde apell foran folkemengden før marsjen startet, og skapte et formidabelt trykk på saken som utløste en historisk behandling i Stortinget dagen etter.  

Skogeiernes inntekt, 2015

Dato: [20.02.17]

Kilde: www.ssb.no

Skoginntektene på stedet hvil. I alt hadde 21 050 personlige skogeiere positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2015. I gjennomsnitt var denne inntekta 41 000 kroner, det samme som året før.

Les mer på www.ssb.no »

Bevaring gjennom bruk er bedre enn bare bevaring

Dato: [17.02.17]

Kilde: NIBIO

Landbruk og miljø møtes i felles interesse for bevaring og bruk av landbrukets biologiske mangfold. Ny nasjonal rapport setter fokus på artene som støtter opp om landbrukets ulike økosystemer.

Les mer på NIBIO »

Nytt våpenamnesti frem til mai

Dato: [17.02.17]

Kilde: NJFF

Fra 1.mars til 31.mai 2017 er det våpenamnesti, og mulighet for å ordne opp i ulovlige våpen uten å risikere straff. Under tidligere våpenamnesti i 2003/2004 og 2008 ble det innlevert henholdsvis 35.000 og 7.000 skytevåpen.

Les mer på NJFF »

Hvem skal betale for ulvens middag?

Dato: [17.02.17]

Kilde: Forskning.no

Ulven er antakelig delvis ansvarlig for den jevne nedgangen i elgbestanden på deler av Østlandet. Det gir tapte inntekter for skogeiere.

Les mer på Forskning.no »

Juridisk bestillingsverk fra Helgesen?

Dato: [16.02.17]

Kilde: Rogalands avis

Bjørn Otter Skaaret understreker i et leserinnlegg i Rogalands Avis at Jus-professor Ole Kristian Fauchald har fortid i ulvesaken med klar slagside. Den samme professoren er nå bedt om å bistå KLD og Vidar Helgesen med å avklare juridiske utfordringer for uttaket av ulv.  

Les mer på Rogalands avis »

Kaia kan nærme seg

Dato: [16.02.17]

Kilde: morenytt.no

Realiseringa av den nye tømmerkaia på Ørstaterminalen kan nærme seg realisering.

Les mer på morenytt.no »

Unntakstilstand etter skogbrannar på New Zealand

Dato: [16.02.17]

Kilde: nrk.no

Fleire heimar er tekne av flammane og over 1.000 personar har måtte evakuere frå Christchurch på New Zealand. Brannmannskap prøvar å halde flammane i sjakk.

Les mer på nrk.no »

Tilskudd til tettere planting videreføres

Dato: [16.02.17]

Kilde: landbruksdirektoratet.no

Ordningen med tilskudd til tettere planting som klimatiltak ble innført i fjor og videreføres nå med de samme betingelser i 2017. I tillegg åpnes det for tilskudd til suppleringsplanting innenfor ordningen.

Les mer på landbruksdirektoratet.no »

Hvorfor er det viktig å frede skog?

Dato: [15.02.17]

Kilde: forskning.no/blogg/

En av urskogenes kjempebiller, neshornbille, er en "solskinnshistorie", for selv om den omtrent er borte fra skogene, overlever den i sagflishauger og gjødseldynger. 

Les mer på forskning.no/blogg/ »

Vil bli verdensledende på trebygg

Dato: [15.02.17]

Kilde: mynewsdesk.com

Norges største skogeier, Statskog, og en rekke sentrale aktører på Innlandet vil utvikle regionen til å bli et internasjonalt kraftsenter for bygging med tre. 

Les mer på mynewsdesk.com »

Ønsker ulveinnspill fra ledende juridiske miljøer

Dato: [15.02.17]

Kilde: regjeringen.no

Klima- og miljødepartementet har vært i kontakt med en rekke ledende miljø- og folkerettsjurister ved landets universiteter og høyskoler for å få flere vurderinger av naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen i tilknytning til forvaltningen av ulv.

Les mer på regjeringen.no »

Eldre nyheter

Dato: [14.02.17]

Kilde: regjeringen.no

Utvider lisensfellingsperioden for ulv >

Dato: [14.02.17]

Kilde: forskning.no

Nytt forskningssenter skal utvikle bærekraftig biodrivstoff >

Dato: [14.02.17]

Kilde: nrk.no

Bakgrunn: Ulvestriden – en kamp om lovparagrafer >

Dato: [14.02.17]

Kilde: glomdalen.no

Vil bli best i verden på industriell bygging i tre >

Dato: [13.02.17]

Kilde: www.dagsavisen.no

Norsk natur må restaureres >

Dato: [13.02.17]

Kilde: http://trenytt.no

Nytt forskningssenter for bærekraftig biodrivstoff >

Dato: [13.02.17]

Kilde: www.nationen.no

Ap truer det lokale skogeierskapet >

Dato: [10.02.17]

Kilde: hegnar.no

Rød bunnlinje for Norske Skog >

Dato: [10.02.17]

Kilde: vafinans.se

Högre resultat än väntat för Holmen >

Dato: [09.02.17]

Kilde: bistandsaktuelt.no

Stanser utbetaling etter avsløringer om ulovlig skoghogst i DR Kongo >

Dato: [09.02.17]

Kilde: kanalen.no

Moderne satsing på skogsbrukslinjen >

Dato: [09.02.17]

Kilde: regjeringen.no

Kraftig auke i midlar til skogsvegar og tømmerkaier i 2017 >