Slaget om formuesskatten står nå

Mesteparten av de planlagte lettelsene i formuesskatten for denne stortingsperioden bør gjennomføres i statsbudsjettet for 2015.  Alliansen, som representerer 110.000 bedrifter med 900.000 ansatte, krever at det blir en betydelig reduksjon i formuesskatt på bedriftsinvesteringer. I dag overleverte alliansen sitt krav til finansminister Siv Jensen. 

 

Det er et samlet og representativt norsk næringsliv som forventer at 2015 blir et merkeår for rammevilkår for verdiskaping.

 

Les alliansen sin appell her

 

-Regjeringen har varslet økt bunnfradrag og redusert sats i formuesskatten, og at dens langsiktige mål er å avvikle formuesskatten. I statsbudsjettet for 2015 forventer bredden av privat, norsk næringsliv en betydelig reduksjon i formuesskatten som styrker investerings- og verdiskapingsevnen til norske bedrifter og arbeidsplasser, sier Knut Hoff, ass. generalsekretær i Norges Bondelag og leder av Koordineringsgruppen i Alliansen for norsk, privat eierskap.

 

300 000 personer betalte i 2013 formuesskatt på investeringer i bedrifter og annen næringsrelatert kapital. Norske arbeidsplasser er kapitalkrevende. Bedriftseiere må med egne penger investere over 1,3 millioner kroner for å skape en gjennomsnittlig privat arbeidsplass, og for en industriarbeidsplass kreves det over 2 millioner kroner. For selvstendige næringsdrivende og eiere av mindre bedrifter kan heving av bunnfradraget ha virkning. Skal formuesskattens negative effekt på lønnsomheten av nye investeringer dempes, må satsen reduseres.

 

Norsk næringsliv er positiv til å betale en andel av verdiskapingen i næringslivet i skatt. Innføringen av utbytteskatten i 2006 fikk derfor næringslivets støtte. Formuesskatten hemmer grunnlaget for verdiskaping og har uheldige incentivvirkninger. Etter næringslivets syn er en god, langsiktig løsning derfor en full avvikling av formuesskatt på næringsrelatert kapital.

 

Om Alliansen:

110 000 bedriftsenheter er organisert i næringsorganisasjonene i Alliansen. Til sammen har disse over 900 000 ansatte, spredd landet rundt, i primærnæringene, industrien og tjenestesektoren.

 

Alliansen består av:

NHO

Hovedorganisasjonen Virke

Bedriftsforbundet

Norges Bondelag

NORSKOG

Norges Lastebileier-Forbund

Maskinentreprenørenes Forbund

Norges Fiskarlag

Norges Skogeierforbund

Norges Rederiforbund

NARF

Siste nyheter fra NORSKOG

SKOGFORUM om eiendomsrett på Litteraturhuset i Oslo

[09.09.17]: Hvem har rett til å bruke arealene?

Litteraturhuset, Oslo, torsdag 28.september kl. 14.30 -17.00

Les mer her »

SKOGBRUKET vant valget!

[25.09.17]: Stortingsvalget er over for denne gang, og de siste utjevningsmandater er fordelt. Men hvem vant egentlig valget? Alle partiene finner felter der de vant -  det er viktig å lykkes og gjøre det synlig overfor velgerne og ikke minst som partipolitisk indremedisin.

Les mer her »

SAMARBEIDSAVTALE OM PRODUKSJON AV BIODRIVSTOFF

[19.09.17]: Preem AB og Biozin AS (100% eiet av Bergene Holm AS) inngikk 15. september 2017 en samarbeidsavtale med intensjon om realisering av storskala biodrivstoffproduksjon i Norge gjennom
det felleseide selskapet Biozin Holding AS (u.s.). Biprodukter fra skogbruk og treindustri er råstoffet.

Les mer her »

Nyheter

Fredet» i Norge, skytes i Sverige

Dato: [25.09.17]

Kilde: nrk.no

Trysil kommune fikk i vinter avslag på begge søknader om å felle ulv fra Slettåsflokken. Nå har Sverige åpnet for jakt på ulv fra samme revir.

 

Les mer på nrk.no »

Mer hogst - lavere priser

Dato: [22.09.17]

Kilde: ssb.no

 

Hogstkvantumet gikk opp med nesten 2 prosent fra 2015 til 2016. Bare én gang tidligere, i driftsåret 1989/90, har det blitt hogd mer tømmer for salg. Skogeierne fikk 10 kroner mindre per kubikkmeter tømmer enn året før.

Les mer på ssb.no »

Hedmarksskogeierne mest aktive

Dato: [22.09.17]

Kilde: ssb.no

Det ble avvirket tømmer for salg på 14 000 skogeiendommer i 2016. Gjennomsnittlig hogstkvantum var 724 kubikkmeter. Aktiviteten var størst i Hedmark, hvor 22 prosent av eiendommene leverte tømmer: i gjennomsnitt 1 170 kubikkmeter hver.

Les mer på ssb.no »

Investeringar i skogsindustrin syns i virkeshandeln

Dato: [22.09.17]

Kilde: slc.fi

Avverkningarna väntas öka, men priset stiger inte

Les mer på slc.fi »

Eldre nyheter

Dato: [20.09.17]

Kilde: vg.no

Omstridt ulveuttak: – Dette er å be om bråk »

Dato: [19.09.17]

Kilde: innovasjonnorge.no

Fisketurisme verdt millioner for lokalsamfunn »

Dato: [19.09.17]

Kilde: e24.no

Ombudstvedt: – Vil kunne støtte forslaget »

Dato: [19.09.17]

Kilde: nationen.no

Bærekraftig næring »

Dato: [18.09.17]

Kilde: hegnar.no

Norske Skog vil redusere gjelden med seks milliarder »

Dato: [18.09.17]

Kilde: nationen.no

Miljødirektoratet ber rovviltnemndene redusere ulvekvoten »

Dato: [18.09.17]

Kilde: uppgang.com

Gynnsamt läge för skogsavverkning »

Dato: [18.09.17]

Kilde: bistandsaktuelt.no

Etiopia: Tilpasset jordbruk og massiv skogplanting »

Dato: [18.09.17]

Kilde: regjeringen.no

Krav om meir biodrivstoff til vegtrafikk »

Dato: [15.09.17]

Kilde: digital.di.se

H&M och Ikea har i tysthet bildat ett bolag i Skåne »

Dato: [15.09.17]

Kilde: kraftnytt.no

Norske Skog: -Vil være en komplisert og usikker prosess »

Dato: [15.09.17]

Kilde: ielverum.no

Eidsiva åpnet nytt fjernvarmeanlegg i Elverum »