Konsesjonsloven, kommentar til Stortingshøring i dag


Under næringskomiteens høring på Stortinget fremkom det lite nytt. Verdikjeden skog representert ved Carsten Dybevig fra Treforedlingsindustriens bransjeforening var tydelig på at konsesjonsloven må endres nå.

 

 

Dette kravet står hele verdikjeden skog bak, fra stubbe til industri. Da fremstår det som underlig at Naturviternes forbundsleder, Dagfinn S. Hatløy, argumenterer mot regjeringens forslag til å fjerne noen av reguleringene. Naturviterne ønsket at saken utsettes og utredes i en større sammenheng. Utredninger har vi hatt nok av, det er handling vi mangler sa NORSKOGs næringspolitiske sjef Benthe E. Løvenskiold. Hatløy er i utakt med hele skogbruket. Kanskje er det på sin plass at de skogbruksutdannede forteller ham det? For eksempel gjennom en massiv medlemsflukt fra skogbruksutdannede? Uansett så fremstod Naturviterne som en organisasjon for fortiden.

 

NORSKOG var ikke uventet tydelige i sitt budskap og støttet regjeringens forslag til endringer i konsesjonsloven. I tillegg ønsket NORSKOG at det skal bli mulig å dele fra enten skog eller jord, slik at den som vil satse på sitt jordbruk kan selge skogen og slik få kapital til å satse på jordbruket og omvendt.  I regjeringens forslag skal det gis konsesjonsfrihet ved fradeling av boligtunet, mens resten av jord og skog kan selges konsesjonsfritt til en nabo. Dette er ikke tilfredsstillende mener NORSKOG. Vi måta in over oss at skogbruk og jordbruk er to forskjellige næringer med ulike markedsmessige rammer. Vi kan ikke fortsette å la jordbrukets behov for beskyttende rammevilkår hemme skogbrukets utvikling.

 

Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget forfektet sine gamle synspunkt, noe som ikke var uventet. Skogeierforbundet står jo bak næringens samlede krav, men det var uklart hva de står for i sin presentasjon. Skogeierforbundets budskap preges av nære bånd til Bondelaget. Uansett så var det ingen drahjelp å få Skogeierforbundet i å få fjernet prisreguleringen på skog- og skogdominerte eiendommer. Lahnstein argumenterte i realiteten for mer utredning og utsetting av saken, helt i tråd med det synspunkt Sp og Ap sine representanter i komitéen la opp til gjennom sine spørsmål. La oss håpe at regjeringspartiene med støttepartiene står sammen og sørger for at vi kommer et steg, om enn et lite steg, videre og at regjeringens forslag vedtas.

 

Se høringen her. NORSKOGs innlegg ca. 19.17

Siste nyheter fra NORSKOG

SKOGFORUM om eiendomsrett på Litteraturhuset i Oslo

[09.09.17]: Hvem har rett til å bruke arealene?

Litteraturhuset, Oslo, torsdag 28.september kl. 14.30 -17.00

Les mer her »

SKOGBRUKET vant valget!

[25.09.17]: Stortingsvalget er over for denne gang, og de siste utjevningsmandater er fordelt. Men hvem vant egentlig valget? Alle partiene finner felter der de vant -  det er viktig å lykkes og gjøre det synlig overfor velgerne og ikke minst som partipolitisk indremedisin.

Les mer her »

SAMARBEIDSAVTALE OM PRODUKSJON AV BIODRIVSTOFF

[19.09.17]: Preem AB og Biozin AS (100% eiet av Bergene Holm AS) inngikk 15. september 2017 en samarbeidsavtale med intensjon om realisering av storskala biodrivstoffproduksjon i Norge gjennom
det felleseide selskapet Biozin Holding AS (u.s.). Biprodukter fra skogbruk og treindustri er råstoffet.

Les mer her »

Nyheter

Fredet» i Norge, skytes i Sverige

Dato: [25.09.17]

Kilde: nrk.no

Trysil kommune fikk i vinter avslag på begge søknader om å felle ulv fra Slettåsflokken. Nå har Sverige åpnet for jakt på ulv fra samme revir.

 

Les mer på nrk.no »

Mer hogst - lavere priser

Dato: [22.09.17]

Kilde: ssb.no

 

Hogstkvantumet gikk opp med nesten 2 prosent fra 2015 til 2016. Bare én gang tidligere, i driftsåret 1989/90, har det blitt hogd mer tømmer for salg. Skogeierne fikk 10 kroner mindre per kubikkmeter tømmer enn året før.

Les mer på ssb.no »

Hedmarksskogeierne mest aktive

Dato: [22.09.17]

Kilde: ssb.no

Det ble avvirket tømmer for salg på 14 000 skogeiendommer i 2016. Gjennomsnittlig hogstkvantum var 724 kubikkmeter. Aktiviteten var størst i Hedmark, hvor 22 prosent av eiendommene leverte tømmer: i gjennomsnitt 1 170 kubikkmeter hver.

Les mer på ssb.no »

Investeringar i skogsindustrin syns i virkeshandeln

Dato: [22.09.17]

Kilde: slc.fi

Avverkningarna väntas öka, men priset stiger inte

Les mer på slc.fi »

Eldre nyheter

Dato: [20.09.17]

Kilde: vg.no

Omstridt ulveuttak: – Dette er å be om bråk »

Dato: [19.09.17]

Kilde: innovasjonnorge.no

Fisketurisme verdt millioner for lokalsamfunn »

Dato: [19.09.17]

Kilde: e24.no

Ombudstvedt: – Vil kunne støtte forslaget »

Dato: [19.09.17]

Kilde: nationen.no

Bærekraftig næring »

Dato: [18.09.17]

Kilde: hegnar.no

Norske Skog vil redusere gjelden med seks milliarder »

Dato: [18.09.17]

Kilde: nationen.no

Miljødirektoratet ber rovviltnemndene redusere ulvekvoten »

Dato: [18.09.17]

Kilde: uppgang.com

Gynnsamt läge för skogsavverkning »

Dato: [18.09.17]

Kilde: bistandsaktuelt.no

Etiopia: Tilpasset jordbruk og massiv skogplanting »

Dato: [18.09.17]

Kilde: regjeringen.no

Krav om meir biodrivstoff til vegtrafikk »

Dato: [15.09.17]

Kilde: digital.di.se

H&M och Ikea har i tysthet bildat ett bolag i Skåne »

Dato: [15.09.17]

Kilde: kraftnytt.no

Norske Skog: -Vil være en komplisert og usikker prosess »

Dato: [15.09.17]

Kilde: ielverum.no

Eidsiva åpnet nytt fjernvarmeanlegg i Elverum »