Konsesjonsloven, kommentar til Stortingshøring i dag


Under næringskomiteens høring på Stortinget fremkom det lite nytt. Verdikjeden skog representert ved Carsten Dybevig fra Treforedlingsindustriens bransjeforening var tydelig på at konsesjonsloven må endres nå.

 

 

Dette kravet står hele verdikjeden skog bak, fra stubbe til industri. Da fremstår det som underlig at Naturviternes forbundsleder, Dagfinn S. Hatløy, argumenterer mot regjeringens forslag til å fjerne noen av reguleringene. Naturviterne ønsket at saken utsettes og utredes i en større sammenheng. Utredninger har vi hatt nok av, det er handling vi mangler sa NORSKOGs næringspolitiske sjef Benthe E. Løvenskiold. Hatløy er i utakt med hele skogbruket. Kanskje er det på sin plass at de skogbruksutdannede forteller ham det? For eksempel gjennom en massiv medlemsflukt fra skogbruksutdannede? Uansett så fremstod Naturviterne som en organisasjon for fortiden.

 

NORSKOG var ikke uventet tydelige i sitt budskap og støttet regjeringens forslag til endringer i konsesjonsloven. I tillegg ønsket NORSKOG at det skal bli mulig å dele fra enten skog eller jord, slik at den som vil satse på sitt jordbruk kan selge skogen og slik få kapital til å satse på jordbruket og omvendt.  I regjeringens forslag skal det gis konsesjonsfrihet ved fradeling av boligtunet, mens resten av jord og skog kan selges konsesjonsfritt til en nabo. Dette er ikke tilfredsstillende mener NORSKOG. Vi måta in over oss at skogbruk og jordbruk er to forskjellige næringer med ulike markedsmessige rammer. Vi kan ikke fortsette å la jordbrukets behov for beskyttende rammevilkår hemme skogbrukets utvikling.

 

Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget forfektet sine gamle synspunkt, noe som ikke var uventet. Skogeierforbundet står jo bak næringens samlede krav, men det var uklart hva de står for i sin presentasjon. Skogeierforbundets budskap preges av nære bånd til Bondelaget. Uansett så var det ingen drahjelp å få Skogeierforbundet i å få fjernet prisreguleringen på skog- og skogdominerte eiendommer. Lahnstein argumenterte i realiteten for mer utredning og utsetting av saken, helt i tråd med det synspunkt Sp og Ap sine representanter i komitéen la opp til gjennom sine spørsmål. La oss håpe at regjeringspartiene med støttepartiene står sammen og sørger for at vi kommer et steg, om enn et lite steg, videre og at regjeringens forslag vedtas.

 

Se høringen her. NORSKOGs innlegg ca. 19.17

Siste nyheter fra NORSKOG

NORSKOG klager på rovviltnemdenes vedtak om kvote for lisensfelling av ulv og tidsramme for uttak innenfor ulvesona.

[06.07.17]: NORSKOG mener at den eksplosive utviklingen i ulvebestanden, det høye antallet revirhevdende par og den negative utviklingen i elgbestandene, tilsier at utfordringen nå ikke er å sikre måloppnåelse i øvre del av målintervallet. Nå må vi etterstrebe å holde den kraftige bestandsveksten under kontroll, slik at man kan klare å holde seg nede på bestandsmålet også kommende år.

Les mer her »

Åpning for bruk av skogfond til hogstprognoser og avvirkningsanalyser

[04.07.17]: Landbruksdirektoratet har på forespørsel fra NORSKOG gjort en vurdering av bruk av skogfond. NORSKOG er svært fornøyd med muligheten for å bruke skogfond til kostnader for utarbeidelse av hogstprognoser og avvirkningsanalyser på skogeiendommer. 

Les mer her »

Fremdeles for lavt uttak av ulv!

[26.06.17]: Rovviltnemdene i region 4 og 5 vedtok i dag at Slettåsflokken skal tas ut i tillegg til flokkene i Osdalen og Julussa. En bedring fra sekretariatets forslag, men fremdeles for lavt uttak mener NORSKOG.

Les mer her »

Nyheter

Tidiga barkborreangrepp upptäcks med drönare

Dato: [21.07.17]

Kilde: skogsaktuelt.se

Med hjälp av drönare kan barkborreangrepp upptäckas innan det är för sent. Det österrikiska företaget Festmeter använder en infraröd kamera för att se insektsangreppen i ett tidigt stadium. Resultaten har varit positiva och nu vänder man blicken mot Sverige. 

 

 

Les mer på skogsaktuelt.se »

– Gjeddemafiaen slår til over hele landet

Dato: [21.07.17]

Kilde: nrk.no

Gjedder blir stadig satt ut ulovlig flere steder i Norge. Fiskeforvalteren i Nord-Trøndelag mener en gjeddemafia står bak.

Les mer på nrk.no »

50 nye fjellrevvalper på Dovrefjell

Dato: [20.07.17]

Kilde: nrk.no

Fjellreven er fremdeles en kritisk trua art, men arbeidet på avlsstasjonen i Dovrefjell har gitt resultater.

Les mer på nrk.no »

Automatisering og 3D-teknologi tar over på sagbrukene

Dato: [20.07.17]

Kilde: trenytt.no

Én mann kan erstatte tre - fire ansatte og betjene hele saglinjen på sagbruket. Samtidig produserer den ene alene mer enn flere ansatte gjorde tidligere.

Les mer på trenytt.no »

Eldre nyheter

Dato: [14.07.17]

Kilde: nationen.no

Obs! EU på ville skogsveier »

Dato: [13.07.17]

Kilde: borregaard.no

6 MILLIONER I FOU-TILSKUDD TIL BORREGAARD »

Dato: [12.07.17]

Kilde: dagsavisen.no

Ulvepolitikk uten troverdighet »

Dato: [12.07.17]

Kilde: hegnar.no

EU-regler kan bety skogtrøbbel for Norge »

Dato: [11.07.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Nye Norske Skog? »

Dato: [11.07.17]

Kilde: skogen.se

Distansägare lika aktiva som närbor »

Dato: [10.07.17]

Kilde: bt.no

En trussel for norske bedrifters fremtid »

Dato: [07.07.17]

Kilde: forskning.no

Forsker mener det er forhastet å slakte villreinstamme »

Dato: [07.07.17]

Kilde: regjeringen.no

Ny støtteordning til kommuner med ulverevir »

Dato: [06.07.17]

Kilde: nationen.no

Skogbildet og de utelatte linjene »