Nye rekorder i både hogging og vern av skog

Dato: [17.01.17]

Kilde: abcnyheter.no/

Kun én gang har skogeierne solgt mer tømmer siden 1920-tallet. Samtidig har andelen vernet skog krøpet til nye høyder - og mer skal vernes.

Les mer på abcnyheter.no/ »

Jus, politikk og naturromatikk

Dato: [17.01.17]

Kilde: fvn.no/mening

Når forvaltninga kan overprøve Stortinget, statsråder slutter å drive politikk og draumen om villmarka overstyrer utmarksnæringar – kvar er vi på veg då?

Les mer på fvn.no/mening »

Derfor får svenskene skyte ulv mens norske jegere får nei

Dato: [16.01.17]

Kilde: www.dagbladet.no

Norge har ikke vurdert EU-direktivet svensk Høyesterett viser til, men jobber med å vurdere den svenske løsningen nå.

Les mer på www.dagbladet.no »

Lov og rett i ulvestriden

Dato: [13.01.17]

Kilde: Dagbladet

- Ulvestriden er i ferd med å utvikle seg til en politisk farse, sier lederen i Dagbladet. Vedtaket som stanser fellingen følger Stortingets avgjørelser til punkt og prikke.Stortinget har vedtatt naturmangfoldsloven. Og det er Stortinget som har sagt ja til Bernkonvensjonen.

Les mer på Dagbladet »

FSC bidrar till biologisk mångfald i Estlands skogar

Dato: [12.01.17]

Kilde: produktaktuellt.com

En studie från Svenska FSC visar hur FSC-certifieringen bidrar till biologisk mångfald i Estlands skogar. De viktigaste bidragen gäller att fler levande och döda träd lämnas vid avverkning, blandskog främjas, och att ädla lövträd, död ved och sumpskogar bevaras

Les mer på produktaktuellt.com »

Miljøhensyn gir interesse for kortreist trelast

Dato: [12.01.17]

Kilde: tfou.no

Er det grunnlag for ett sagbruk som også kan være ett sitkasagbruk, i Midtre-Hålogaland? I tilfelle ville det gitt både økt lokal verdiskaping og mindre miljøbelastning.
– Det er interesse fra både fra byggentreprenører og skogeiere i området.

Les mer på tfou.no »

Vil utrydde Hardangerlaksen

Dato: [12.01.17]

Kilde: njff.no

Regjeringen ved Klima- og miljøminister Helgesen har beordret destruksjon av genmaterialet man har samlet inn fra restene av villaksstammene i Hardangerfjorden. Det er et nådestøt for villaksen i Hardanger.

Les mer på njff.no »

Norsk skogindustri nedprioriteres til fordel for naboland

Dato: [12.01.17]

Kilde: nrk.no

Norge og oljefondet investerer milliarder av kroner i svensk og finsk skogindustri, men i Norge investeres det nesten ingenting.

Les mer på nrk.no »

Følger du med på biodrivstoffdebatten?

Dato: [11.01.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Daglig leder av NoBio, Martin Kristensen er portrett i neste nummer av Norsk Skogbruk som kommer i slutten av januar.  NoBio-lederen mener det er flere underkommuniserte poeng om biodrivstoff. Her er en smakebit…

Les mer på norsk-skogbruk.no »

Ny skogbeskatning - bli kjent med det nye regelverkets utfordringer og muligheter

Dato: [11.01.17]

Kilde: skogkurs.no

Skattereglene for skognæringen har vært realtivt stabile over lang tid. Men fra 2016 og 2017 skjer det store endringer! Norges Bondelag og Skogkurs inviterer i denne anledning til 6 kurs om den nye skogbeskatningen i februar/mars.

Les mer på skogkurs.no »

Jakt på vildsvin i nationalpark

Dato: [11.01.17]

Kilde: svenskjakt.se

I morgon genomför länsstyrelsen i Skåne en jakt på vildsvin i Dalby Söderskog och Dalby Norreskog. Syftet är att minska antalet vildsvin som uppehåller sig i nationalparken.

Les mer på svenskjakt.se »

Ulv skutt i Ringsaker

Dato: [11.01.17]

Kilde: ringsaker-blad.no

En ulv er skutt ved Kjerkeholtjernet i Endelausmyrene i formiddag.

Området ligger mellom Hammarsetra og Tomsetra. Ikke langt unna Bergundhaugen ved Sør-Mesna.

Dermed er kvota for Hedmark fylt, og all videre jakt på ulv avsluttes med umiddelbar virkning.

Les mer på ringsaker-blad.no »

Vil ha mer gods på bane

Dato: [10.01.17]

Kilde: trenytt.no

Skognæringen og næringslivsorganisasjoner presenterte forrige uke sine ønsker for å løfte mer gods fra vei til jernbane.

Les mer på trenytt.no »

Gylne tider i skogen

Dato: [10.01.17]

Kilde: nrk.no

Det er beste tømmerprisen på sagtømmer siden ekstremværet Dagmar og markedet vil ha tømmer fra skogen. Det er igjen lukrativt med hogst og flere går fra krisenæringer og satser nå skogsdrift.

Les mer på nrk.no »

Hordalands asketrær forsvinner

Dato: [10.01.17]

Kilde: bt.no

Om du ser et asketre med grønne, frodige blader: Ta godt vare på det. Ditt bidrag kan være viktig for asketrærnes kamp for tilværelsen på Vestlandet.

Les mer på bt.no »

Tømmeravvirkningen nådde nye høyder i 2016

Dato: [09.01.17]

Kilde: regjeringen.no

Skogeierne solgte 10,43 mill. kubikkmeter (m3) tømmer til skogindustrien i 2016. Det er det nest høyeste siden 1920-tallet og bare 100.000 m3 under rekordsesongen 1989/90.

Les mer på regjeringen.no »

Prisene til værs

Dato: [09.01.17]

Kilde: www.avisa-st.no

Aldri vært høyere på ti år.

Les mer på www.avisa-st.no »

Norskog hardt ut mot radiomerking av ulv

Dato: [09.01.17]

Kilde: www.nationen.no

Radiomerking av ulv løser ingen problemer og fremstår som et forsøk på å finne en løsning uten å gjennomføre Stortingets vedtak, sier Norskog-direktør Arne Rørå.

Les mer på www.nationen.no »

Sverige lar folks frykt være med på å avgjøre ulvejakt

Dato: [09.01.17]

Kilde: www.nrk.no

VÄRMLAND, SVERIGE (NRK): Norge og Sverige har det samme internasjonale lovverket for bevaring av ulv, men norske myndigheter tolker loven annerledes. I Sverige er folks redsel for ulv et element som tas hensyn til når ulvejakt skal avgjøres.

Les mer på www.nrk.no »

Den nordiska skogen kan bidra mycket mer

Dato: [09.01.17]

Kilde: www.skogforsk.se

Skogen i Norden och Baltikum bidrar redan med stora resurser till bioekonomin, men det finns möjlighet att dubblera tillväxten i enskilda bestånd, visar en internationell analys.

Les mer på www.skogforsk.se »

Ber partene i ulvekonflikten om å besinne seg

Dato: [07.01.17]

Kilde: NRK

Skogeierforbundet ba i fredagens kveldsnytt partene i ulvekonflikten om å besinne seg. Erik Lahnstein mener det er så mye følelser i saken at det står i veien for å finne løsninger.  

Les mer på NRK »

Vil ha strategi for skogen

Dato: [06.01.17]

Kilde: Venstre

Venstre vil utarbeide en nasjonal strategi for riktig utnyttelse av skog og øke innsatsen for å utvikle bioenergi basert på skogs- og landbruksavfall.

Les mer på Venstre »

Skog og fisk sammen om jernbane

Dato: [06.01.17]

Kilde: Norsk Skogbruk

Godspakke Innlandet ble presentert for tre statsråder på et seminar 4. januar. Her kom det fram at også næringslivet i Nordland er opptatt av å kunne transportere varene sine på jernbane via Kongsvinger til Sverige.

Les mer på Norsk Skogbruk »

Turismen kan inte ta skogsbrukets plats

Dato: [06.01.17]

Kilde: Lantbruk och Skogsland

Är det verkligen fler naturreservat som kommer att locka turister? Det frågar sig Kerstin Davidson, politisk redaktör, i sin ledare.

Les mer på Lantbruk och Skogsland »

Ti fakta som forklarer ulvestriden

Dato: [06.01.17]

Kilde: Aftenposten

By står mot land. Stortingspresidenten står mot Regjeringen. Og Høyre i Hedmark truer med ikke å drive valgkamp for eget parti. Hvorfor ble det slik?

Les mer på Aftenposten »

Miljø fremfor økonomi i skogen

Dato: [06.01.17]

Kilde: anleggsmaskinen.no

Under de årlige temadagene for skog, viste skogsentreprenørene seg å være mer miljøvennlige enn mange kanskje trodde.

Les mer på anleggsmaskinen.no »

Kastet Helgesen til ulvene

Dato: [05.01.17]

Kilde: vg.no/

Høyre og Frp filleristet sin egen statsråd på ulvetoppmøtet

Les mer på vg.no/ »

Unge Høyre-leder: Helgesen må finne en måte å gjøre retrett på

Dato: [05.01.17]

Kilde: aftenposten.no

Kristian Tonning Riise mener partiene må skjære gjennom politisk og overlate til domstolene å avgjøre om ulvejakten strider mot norsk lov. Men Vidar Helgesen holder fast på vedtaket

Les mer på aftenposten.no »

Ulven er en del av Oslo-eliten

Dato: [04.01.17]

Kilde: aftenposten.no

Majestetisk, mystisk og mytisk: Ulven er et praktfullt innslag i norsk natur. Slik tenker jeg, og det er ikke så rart. Jeg er jo fra Oslo, relativt høyt utdannet, skriver i avis og har aldri sett ulv i levende live.

Les mer på aftenposten.no »

Massiv tresatsing gir klimagevinst

Dato: [04.01.17]

Kilde: interreg.no

Gjennom Interreg-deltagelsen har Aurskog-Høland kommune skaffet seg nyttig kompetanse om energigjerrige bygg. Med trevirke som bærende element i klimasatsingen skapes det også verdier i lokalt næringsliv.

Les mer på interreg.no »

Drar til Oslo for å fortelle Helgesen om livet i ulveland

Dato: [04.01.17]

Kilde: nrk.no

TRYSIL (NRK): Elin Bråten bor i ulvesona. I dag drar hun til Oslo sammen med flere hundre hedmarkinger. Hun vil få miljøminister Vidar Helgesen til å forstå hvordan det er å leve med ulv.

Les mer på nrk.no »

Historisk lave tapstall

Dato: [03.01.17]

Kilde: Miljødirektoratet

Antallet søknader om og utbetalinger av erstatning for tap av sau til rovvilt fortsetter å synke. Sammenholdt med en sterk nedgang i antall påviste rovviltskader tyder tallene på at forebyggende tiltak har hatt effekt. 

Les mer på Miljødirektoratet »

Krever ulvesvar fra Helgesen

Dato: [03.01.17]

Kilde: dn.no

En bitter ulvestrid følger miljøminister Vidar Helgesen (H) inn i det nye året. Onsdag må han svare på hvordan han skal følge opp Stortingets ulvepolitikk.

Les mer på dn.no »

Lønnsomt og bærekraftig skogbruk med roboter

Dato: [03.01.17]

Kilde: nibio.no

Kan roboter bevege seg mellom trærne, måle dem og utføre enkle operasjoner under hogst? Nå tar NIBIO-forskere roboten med på tur i skogen.

Les mer på nibio.no »

Onsdag den 4. januar reiser Bygde-Norge seg mot regjeringen!

Dato: [03.01.17]

Kilde: NJFF Hedmark

I forbindelse med Miljø og klimaministerens helomvending i ulvesaken blir det en stor mobilisering foran Stortinget samt Miljø- og klimadepartementet. Vi kan ikke se på at Hedmark blir et rovdyrreservat uten forvaltning av de store rovdyrene.

Les mer på NJFF Hedmark »

Gaupe, ulv og gammelskog er truet. Hva gjør Norge? Skyter og hugger!

Dato: [02.01.17]

Kilde: www.aftenposten.no

Vi tror vi er verdens beste på naturvern. Men hver gang noen forsøker å redde en art, blir det bråk.

Les mer på www.aftenposten.no »

Skogsroboten skal måle og telle trær

Dato: [02.01.17]

Kilde: http://forskning.no

Kan roboter bevege seg i skogen, måle trærne og hjelpe til med hogsten? Nå utvikles framtidens skogbruk.

Les mer på http://forskning.no »

Klima- og miljøministeren setter Stortingets ulveforlik til side

Dato: [02.01.17]

Kilde: http://utmark.no

USS har vurdert Klima- og miljødepartementets vedtak av 20. desember 2016 der departementet opphever rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling. Nedenfor er USS' brev til departementet 1. januar 2017.

Les mer på http://utmark.no »

Kompaktering höjer bärighet och kortar väntetid för nybyggda vägar

Dato: [02.01.17]

Kilde: www.skogforsk.se

Genom att packa skogsbilvägens över- och underbyggnad med vält görs den tåligare. Därmed kan materialet i överbyggnaden minskas, vilket sparar kostnader.

Les mer på www.skogforsk.se »

Fakta om juridiske vurderinger i ulvesaken

Dato: [30.12.16]

Kilde: regjeringen.no

 

Klima- og miljødepartementet har foretatt meget grundige vurderinger av saken om felling av ulv i fire konkrete revir i Hedmark. Regjeringens utgangspunkt var og er å følge opp både Stortingets bestandsmål og Stortingets krav om en forvaltning i tråd med naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

Les mer på regjeringen.no »

Alle ordførerne i Hedmark med felles ulveopprop

Dato: [29.12.16]

Kilde: bondebladet.no

Samtlige 22 ordførere i Hedmark underskrev sist uke et opprop der de krever at Stortinget pålegger regjeringa å omgjøre vedtaket om lisensfelling.

Les mer på bondebladet.no »

Ny naturskadeordning trer i kraft frå nyttår

Dato: [29.12.16]

Kilde: regjeringen.no

Frå 1. januar 2017 trer den nye naturskadeerstatningslova i kraft. Det betyr nye reglar og ei ny organisering av den statlege naturskadeordninga. Gjeldande ordning er gjort meir effektiv – noko som vil gje raskare erstatningsutbetaling til dei som vert råka av ei naturskadehending.

Les mer på regjeringen.no »

Jegerne bruker utestemmen nå

Dato: [29.12.16]

Kilde: h-a.no

 

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er frustrert, forundret og forbannet over regjeringen Solbergs håndtering av ulveforvaltningen.

Les mer på h-a.no »

Norskog trekker seg fra rovviltutvalg i protest

Dato: [26.12.16]

Kilde: aftenposten.no

Foreningen som samler landets største skogeiere, mange av dem Høyre-sympatisører, vil ikke lenger samarbeide med myndighetene om rovdyrforvaltningen.

Les mer på aftenposten.no »

Største hogsten siden 80-tallet

Dato: [23.12.16]

Kilde: Bondebladet

Høyeste hogst siden '89 – men tømmerprisene faller.

Les mer på Bondebladet »

Det er ikke sauen som driver ulvemotstanden

Dato: [23.12.16]

Kilde: Aftenposten

I ulveområdene ser vi en historisk ny koalisjon mellom en rural arbeiderklasse og skogeiere i en allianse mot urbane naturvernere.

Les mer på Aftenposten »

Dette kan bli lov i verneområder

Dato: [22.12.16]

Kilde: nrk.no/telemark

Regjeringen vil tillate vannskuterkjøring i to nye nasjonalparker. Lokale myndigheter reagerer og føler seg ført bak lyset

Les mer på nrk.no/telemark »

Norskog-styreleder ber om lovendring etter kutt i ulvekvoter

Dato: [22.12.16]

Kilde: nationen.no (krever pålogging)

Anne Delphin i Norskog mener miljøminister Vidar Helgesen bruker Bernkonvensjonen som alibi for noe som egentlig er politikk.

Les mer på nationen.no (krever pålogging) »

Skogavvirkning for salg, 2015, endelige tall

Dato: [22.12.16]

Kilde: ssb.no

Mer hogst tross lavere priser

Skogeierne solgte 10,1 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2015. Det er 340 000 kubikkmeter mer enn i 2014. Vi må tilbake til slutten av 1980-årene for å finne høyere hogstkvantum.

Les mer på ssb.no »

– En handel med konsekvenser?

Dato: [21.12.16]

Kilde: okokrim.no

EUs tømmerforordning fra 2010 ble gjennomført ved forskriftene om omsetning av tømmer og treprodukter med opprinnelse i og utenfor Norge. Regelverket trådte i kraft i Norge 1. mai 2015. Hvorfor trenger vi dette regelverket?

Les mer på okokrim.no »

Store muligheter for energisparing i treindustrien

Dato: [21.12.16]

Kilde: nyteknikk.no

Treindustrien i Norge er en «grønn industri» og en sentral leverandør av treprodukter til byggenæringen. Produktene har lavt CO2-fotavtrykk og benytter fornybar energi i produksjonen. Nå kan industrien bli enda «grønnere» ved at energiforbruket kan senkes ytterligere.

Les mer på nyteknikk.no »

Ulvene får leve!

Dato: [21.12.16]

Kilde: wwf.no

Det blir ikke jakt på de fire ulvefamiliene i Letjenna, Slettås, Kynna og Osdalen. Det har klima- og miljøminister Vidar Helgesen nå avgjort. – 32 ulver er reddet. I dag føler vi først og fremst lettelse, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.

Les mer på wwf.no »

Skogportalen - med mange nye funksjoner

Dato: [20.12.16]

Kilde: landbruksdirektoratet.no

En ny versjon av Skogportalen er klar - med mange nye funksjoner og kartlag. Skogportalen sammenstiller relevant miljøinformasjon og tilpasser behovene til både skognæringen og offentlig forvaltning.

Les mer på landbruksdirektoratet.no »

Bønder i verneområdet får erstatning for tapte skogsinntekter

Dato: [20.12.16]

Kilde: nrk.no

– Men det blir ikkje sydentur, for å seie det slik, seier Svein Tufte som er bonde i Nærøyfjorden.

Les mer på nrk.no »

– Våre folkevalgte er ikke dumme. De har satt seg inn i saken og de forstår skogens verdikjede

Dato: [20.12.16]

Kilde: tu.no

Kunnskapen om biodrivstoff finnes, skriver lederen i Norsk Bioenergiforening.

Les mer på tu.no »

Utviklingsfondet for skogbruk har tildelt 3,99 mill. kroner i 2016

Dato: [20.12.16]

Kilde: landbruksdirektoratet.no

Utviklingsfondet for skogbruket har i 2016 gitt til sammen fire mill. kroner til 10 prosjekter og ett studiestipend.

Les mer på landbruksdirektoratet.no »

Skadepotensial og alvorlighetsgrad ikke stort nok

Dato: [20.12.16]

Kilde: nationen.no

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) gir ikke tillatelse til å skyte fire ulveflokker i Hedmark.

Les mer på nationen.no »

Arbeider for tilsving ved Elverum og Kongsvinger

Dato: [19.12.16]

Kilde: Stortinget

På spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) bekrefter samferdseslministeren av de to tilsvingene på jernbanen ved Elverum og Kongsvinger er med i vurderingene. Dette er svært viktig for skognæringen og for bioøkonomien i Innlandet.  

Les mer på Stortinget »

Norsk klima-seier

Dato: [19.12.16]

Kilde: www.vg.no

I krangelen om statsbudsjettet forsvant årets beste miljønyhet i støyen. Og det selv om norsk innsats ligger bak. Forrige uke nedsatte Indonesias president et forbud som kan spare verden for utslipp på opp til en halv milliard tonn drivhusgasser per år. Det tilsvarer ti ganger Norges utslipp.

Les mer på www.vg.no »

Driller ulvejakta i Hedmark

Dato: [19.12.16]

Kilde: www.njff.no

NJFF Hedmark og NJFF Sentralt finpusser på drillen foran nyårets ulvejakt, der det for første gang skal jaktes i ulvesonen. En fersk bestandsrapport viser at minst fire ulvekull er født i helnorske revir i år.

Les mer på www.njff.no »

Verner 18 skogområder i åtte fylker

Dato: [16.12.16]

Kilde: regjeringen.no

Regjeringen har i dag vernet 18 skogområder i åtte fylker. Det meste av arealet er frivillig vern av privateid skog, mens ett område er offentlig eid skog.                

Les mer på regjeringen.no »

Våtmarkenes betydning for samfunnet skal utredes

Dato: [16.12.16]

Kilde: Regjeringen

Våtmarkene er blant de mest produktive økosystemene på jorda og kalles økologiske supersystemer. For første gang skal Norge få en tverrfaglig rapport om hva våtmarkene betyr for samfunnet. Utredningen skal lages av et ekspertpanel med bred faglig kompetanse.

Les mer på Regjeringen »

Klimaeffekter av biodrivstoff av skogsvirke er godt avklart

Dato: [16.12.16]

Kilde: Energi og klima

I en kommentar i Energi og Klima 7.12 har flere sentrale personer innen norsk klimadiskusjon et innlegg om biodrivstoff. I innlegget skilles ikke klart mellom biodrivstoff fra ulike kilder. Det kan medvirke til å gi feil inntrykk av biodrivstoff basert på norsk/skandinavisk skogsvirke.

Les mer på Energi og klima »

1,7 milliarder liter årlig

Dato: [16.12.16]

Kilde: Hamar Arbeiderblad

I forslaget til Nasjonal Transportplan beskrives et langsiktig mål på 1,7 milliarder liter biodrivstoff årlig.

Les mer på Hamar Arbeiderblad »

Størrelsen betyr noe i skogen

Dato: [15.12.16]

Kilde: nationen.no (krever pålogging)

Hvis små skogeiendommer er et problem, må det hardere lut til enn endring av konsesjonsloven, skriver kronikkforfatteren

Les mer på nationen.no (krever pålogging) »

Vinterjakta inne i ny forskrift

Dato: [15.12.16]

Kilde: njff.no

Miljødirektoratet har lytta til NJFF og grunneierne, og kutter ikke vinterjakta på rype i den nye jakttidsforskriften. Ellers varsles mer elgjakt og mindre sjøfugljakt. 248 høringssvar ble levert til årets jakttidshøring

Les mer på njff.no »

Statskog begrenser vinterjakt på rype

Dato: [15.12.16]

Kilde: regjeringen.no

Statskog setter strenge begrensninger på vinterjakt på rype. Store områder stenges for jakt, og de åpne jaktområdene reguleres med kvoter. Samtidig er det rom for å opprettholde lokale jakttradisjoner.

Les mer på regjeringen.no »

Heggelia i Nordmarka er solgt for over 18 millioner

Dato: [15.12.16]

Kilde: aftenposten.no

Etter at det kom inn et bud på 18 millioner i forrige uke, meldte flere seg på i budrunden. Heggelia ligger på østsiden av Nordre Heggelivann på Krokskogen i Oslomarka.

Les mer på aftenposten.no »

Ny avdeling i FNs organisasjon for mat og landbruk

Dato: [14.12.16]

Kilde: regjeringen.no

FAO, FNs organisasjon for mat og landbruk oppretter en ny avdeling som tar for seg klima, biologisk mangfold, bærekraftige utviklingsmål, jord og vann, og arbeidsplaner for bærekraftige utviklingsmål.

Les mer på regjeringen.no »

Colombia vil satse på miljøvennlig fredsbygging

Dato: [14.12.16]

Kilde: regjeringen.no

Fredsavtalen i Colombia er en av de første i historien som legger stor vekt på miljø og bærekraft som en del av fredsbyggingen. I Oslo presenterer Colombias regjering i dag planene for hvordan de skal skape en miljøvennlig fred.

Les mer på regjeringen.no »

Skogvennlig budsjettforlik

Dato: [14.12.16]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Den lange og vanskelige prosessen fram til et budsjettvedtak i Stortinget endte godt – i hvert fall for skogbruket.

Les mer på norsk-skogbruk.no »

Satsing på avansert biodrivstoff er nødvendig

Dato: [13.12.16]

Kilde: energiogklima.no

Stortingsflertallets satsing på biodrivstoff har løfterike målsetninger og gode motiver. Men både når det gjelder verdiskaping, jobbskaping og lokal utnyttelse av råvarer, er det bom. Årsaken er at de har glemt biogass.

Les mer på energiogklima.no »

Biodrivstoff er ingen trussel!

Dato: [13.12.16]

Kilde: zero.no

For å rydde litt i tallene, slik Heggdal etterlyser i Klassekampen 7. desember; 20 prosent biodrivstoff tilsvarer 670 millioner liter med dagens drivstofforbruk i veitransporten, ikke 850 millioner liter som Heggdal skriver, fordi avansert biodrivstoff etter dagens regelverk teller dobbelt.

Les mer på zero.no »

Hansson og Hegnar er sam­stemte: Regjeringen har for lite kunnskaper om biodrivstoff

Dato: [13.12.16]

Kilde: dagbladet.no

Partileder i Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, mener at det ikke er tvil om at klimaløsningen innenfor transport er å satse på elbiler.

Les mer på dagbladet.no »

Svensk selskap satser på bioeksport til Norge

Dato: [12.12.16]

Kilde: www.nationen.no

Det svenske oljeselskapet Preem har inngått en avtale med bensinstasjonkjeden YX om levering av biodrivstoff. Hybdiddrivstoffet er blant annet basert på svenske skogressurser.

Les mer på www.nationen.no »

Kunskap Direkt blir Skogskunskap.se

Dato: [12.12.16]

Kilde: www.skogforsk.se

Den 28 november lanserades Skogskunskap.se. Det är en heltäckande guide om skogsskötsel med fakta, filmer och verktyg för att räkna på skogen – lättillgänglig i mobil, surfplatta och dator.

Les mer på www.skogforsk.se »

Mener Rovviltnemnda må slutte blande seg inn i hvor mange rovdyr vi skal ha

Dato: [12.12.16]

Kilde: www.nrk.no

Naturvernforbundet mener Rovviltnemnda i Nordland misbruker sin posisjon når de jobber for å redusere antallet jerv, gaupe og bjørn i norsk natur. – Nemndas oppgave er å forvalte vedtatt politikk, ikke motarbeide den.

Les mer på www.nrk.no »

Biodrivstoff og klimaeffekter

Dato: [09.12.16]

Kilde: energiogmiljo.no

Usikkerheten er stor om klimaeffekten av biodrivstoff. Vi trenger en forskningsbasert analyse av hvilke råstoffer det eventuelt kan være fornuftig å utnytte til bioenergi ut fra et klima- og miljøperspektiv.

Les mer på energiogmiljo.no »

18 mill mer til vegvedlikehold

Dato: [09.12.16]

Kilde: adressa.no

Midt-Norge i dag:

Fylkesutvalget drysser ut millioner for å bedre vegene for skognæringen.

Les mer på adressa.no »

Finland föreslår vargjakt av sociala skäl

Dato: [08.12.16]

Kilde: ATL

Det finska jord- och skogsbruksministeriet föreslår att vargar ska få jagas av sociala skäl.

Les mer på ATL »

CO2-fond på plass

Dato: [08.12.16]

Kilde: shortseashipping.no

Budsjettkompromisset som ble lansert inneholder opprettelse av et Co2-fond for næringslivets transporter.

Les mer på shortseashipping.no »

Biodrivstoff og klimaeffekter

Dato: [08.12.16]

Kilde: energiogklima.no

Usikkerheten er stor om klimaeffekten av biodrivstoff. Vi trenger en forskningsbasert analyse av hvilke råstoffer det eventuelt kan være fornuftig å utnytte til bioenergi ut fra et klima- og miljøperspektiv.

Les mer på energiogklima.no »

IKEA investerar ytterligare 1 miljard euro i klimatsatsningar

Dato: [08.12.16]

Kilde: vindkraftsbranschen.se

Idag presenterade IKEA en utökad finansiell ram på 1 miljard euro som ska öronmärkas för investeringar i hållbarhet. Det totala beloppet är 3 miljarder euro. Koncernen har gjort viktiga framsteg mot sitt mål att år 2020 producera lika mycket förnybar energi som motsvarar all energi som förbrukas.

Les mer på vindkraftsbranschen.se »

Varsku fra skognæringa

Dato: [07.12.16]

Kilde: h-a.no

Skog- og treindustrien i Innlandet er bekymret for at kommunestyret i Hamar skal vedta østlig jernbanetrasé. 

Les mer på h-a.no »

Ny art setter norsk hare i fare

Dato: [07.12.16]

Kilde: dagsavisen.no

En større og mindre nusselig haretype er i ferd med å få fotfeste i Norge, og sees ofte i Østfold. Sørharen kan komme til å skvise ut skogsharen. Forskere og skogeiere følger nøye med.

 

Les mer på dagsavisen.no »

Vern eller bruk?

Dato: [07.12.16]

Kilde: skogeier.no

-Hvor mye skogvern har vi og klimaet råd til? Spørsmålet stilles av Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund i Nationen i dag.

 

Les mer på skogeier.no »

Tømmerverdien tre ganger så høy for 50 år siden

Dato: [07.12.16]

Kilde: ssb.no

Den samlede tømmerhogsten til industri og andre formål her til lands har vært nokså stabil i snart 100 år. Men skogeierne fikk tre ganger så mye for tømmeret for 50 år siden.

Les mer på ssb.no »

For raskt for norsk skog

Dato: [06.12.16]

Kilde: sa.no

Når dieselet i 2020 skal ha en femtedel biodrivstoff i seg, blir det ikke fra norsk skog.

Les mer på sa.no »

Skatteendringer etter budsjettforliket

Dato: [06.12.16]

Kilde: revisorforeningen.no

Forliket som ble inngått 3. desember medfører en del endringer i forhold til det som ble foreslått i statsbudsjettet. De viktigste endringene er:

Les mer på revisorforeningen.no »

Er biodrivstoff et bra miljøtiltak?

Dato: [06.12.16]

Kilde: sintef.no

Blogginnlegg: Regjeringen har nettopp blitt enig om at andelen biodrivstoff i bensin og diesel skal økes fra 5,5 til 7 prosent neste år. Innen 2020 skal andelen være på 20 prosent. Men er biodrivstoff et bra miljøtiltak?

Les mer på sintef.no »

Uttelling for skognæringen i budsjettforliket

Dato: [05.12.16]

Kilde: kraftnytt.no

Samarbeidet mellom NORSKOG, Statskog og Norges Skogeierforbund ga resultat!

Les mer på kraftnytt.no »

Julekalender: Biokull er landbrukets klimagull

Dato: [05.12.16]

Kilde: regjeringen.no

Biokull kan bli en viktig bidragsyter for å oppnå et klimanøytralt landbruk. Når bonden nedpløyer biokull i jorda bindes karbon på en enkel og billig måte, og reduserer derfor klimagassutslippet. Et stort tverrfaglig forskningsprosjekt går nye veier for å finne ut hva som må til for å oppnå økt produksjon og bruk av biokull i landbruket.

Les mer på regjeringen.no »

To ulver skutt fra helikopter fredag

Dato: [05.12.16]

Kilde: nationen.no

To ulver ble jaktet på med helikopter fredag, og ulvene ble felt fredag ettermiddag. Fellingstillatelsen ble gitt torsdag, etter søknad fra rein- og beitenæringa.

Les mer på nationen.no »

Hegnar: - Det høres helt tullete ut

Dato: [04.12.16]

Kilde: hegnar.no

«Kravet om biodrivstoff for å redde kloden er en bløff», mener Trygve Hegnar.

Les mer på hegnar.no »

De landet budsjettet på under 24 timer

Dato: [03.12.16]

Kilde: nrk.no

Det hele snudde i går. Da kom regjeringen til støttepartiene og sa de var villige til å lempe på kompensasjonene for bilistene likevel, kan NRK erfare. – Ingenting av dette har vært spill, sier finansminister Siv Jensen på pressekonferansen.

Les mer på nrk.no »

Svenskene kartlegger risiko for ras i skogen

Dato: [02.12.16]

Kilde: Skogstyrelsen

Ras kan være både farlig og dyrt for skogeier, men er viet lite oppmerksomhet. Nå skal skogen i Sverige kartlegges mtp. risiko for ras, melder Skogseko.

Les mer på Skogstyrelsen »

Kraftig vekst i bondeinntektene med blåblå regjering

Dato: [02.12.16]

Kilde: ABC Nyheter

Landets bønder fikk i gjennomsnitt 13,0 prosent økning i inntekten sin i fjor, tilsvarende 37.500 kroner. De største fikk mest, de minste fikk minus.

Les mer på ABC Nyheter »

Reverserer naturvernet

Dato: [01.12.16]

Kilde: dagsavisen.no

Med Naturvern­forbundets tidligere leder i spissen, har SV analysert regjeringens innsats for naturen. Dommen er knusende

Les mer på dagsavisen.no »

Rekordfangst av barkbiller

Dato: [01.12.16]

Kilde: regjeringen.no

Overvåking viser økende antall barkbiller i 2016 i alle landsdeler hvor denne billen finnes. Økningen er mest markert i Trøndelag og Nordland hvor forsommeren i år var tørr og varm

Les mer på regjeringen.no »

Regjeringens bioøkonomistrategi lansert i dag

Dato: [30.11.16]

Kilde: uio.no

I dag ble Regjeringens bioøkonomistrategi lansert. Vi har ventet på den lenge. For dette er en viktig strategi, av tre grunner. Strategien peker på behovet for å utvikle et næringsliv som både er kunnskapsintensivt og grønt. Strategien vil stimulere til et høyst påkrevet sektorovergripende samarbeid. Og sist, men ikke minst: Strategien kan bli en viktig pådriver for norsk forskning. 

Les mer på uio.no »

– Det er for mye, men det er ikke så ille som vi fryktet

Dato: [30.11.16]

Kilde: nrk.no

Saueeiere i Møre og Romsdal søker erstatning for tap av 1200 sau og lam i beitesesongen, men tapene har gått ned.

Les mer på nrk.no »

Regjeringa sin bioøkonomistrategi

Dato: [30.11.16]

Kilde: regjeringen.no

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale presenterte i dag regjeringa sin bioøkonomistrategi på Borregaard i Sarpsborg. Strategien skal bidra til auka verdiskaping og nye arbeidsplassar; reduserte klimagassutslipp og ei meir effektiv og lønsam utnytting av naturressursane.

Les mer på regjeringen.no »

Flere hogger juletreet selv

Dato: [30.11.16]

Kilde: tronderbladet.no

Norsk juletreproduksjon er på vei opp igjen, og attåtnæringa skyter nå ny fart med selvhogst.

Les mer på tronderbladet.no »

Takseringsregler for 2016

Dato: [29.11.16]

Kilde: regnskapnorge.no

Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2016.                

Les mer på regnskapnorge.no »

Kun 2 av 6 000 hjortedyr hadde skrantesjuke

Dato: [29.11.16]

Kilde: bondebladet.no

Meir enn 6 000 elg, hjort, villrein og rådyr testa blei testa, og to nye tilfelle er avdekte på villrein i Nordfjella, skriv Miljødirektoratet.

Les mer på bondebladet.no »

Elg som næring – glimt fra 20 års elgforskning på Evenstad

Dato: [29.11.16]

Kilde: hjorteviltet.no

Den største utfordringa ved elgforvaltning er trolig å få grunneiere med i et forpliktende samarbeid mot et felles mål der man investerer i forvaltning av en trekkende bestand som bruker store områder.

Les mer på hjorteviltet.no »

Trenger sårt vern

Dato: [28.11.16]

Kilde: www.dagsavisen.no

Her er artene regjeringen snarest må prioritere, mener Sabima, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold.

Les mer på www.dagsavisen.no »

Har opprettet en egen sædbank for flere raser

Dato: [28.11.16]

Kilde: www.t-a.no

Harejakt var regnet som Norges nasjonaljakt. Nå er antall harejegere sterkt redusert – og alle de tre norske harehundrasene utryddingstruet.

Les mer på www.t-a.no »

Miljødirektoratet: Greit å skyte 32 ulver på Østlandet

Dato: [28.11.16]

Kilde: www.nrk.no

Miljødirektoratet mener at jaktkvoten på 32 ulver i Oslo, Akershus og Hedmark ikke er til hinder for at bestandsmålet for ulv nås i 2017.

Les mer på www.nrk.no »

Hunton med sentral rolle i klimabygg

Dato: [25.11.16]

Kilde: oa.no

Hunton trefiberisolasjon, leieprodusert i Polen, brukes i den nye prestisjebygning på Campus Evenstad i Hedmark.

Les mer på oa.no »

Rause stipend til skogfagstudentar

Dato: [25.11.16]

Kilde: regjeringen.no

I samarbeid med Skoglauget delte landbruks- og matminister Jon Georg Dale i dag ut 350.000,- kroner i stipend til sju skogfagstudentar frå Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Les mer på regjeringen.no »

Verner skog i ti fylker

Dato: [25.11.16]

Kilde: nrk.no

Regjeringen verner 33 nye skogområder i ti fylker. Til sammen er det snakk om et areal på 55 kvadratkilometer. Men målet om 10 prosent skogvern er fortsatt langt unna.

Les mer på nrk.no »

Dahle svarte på spørsmål om eiendomsstruktur

Dato: [24.11.16]

Kilde: Regjeringen

Anne Tingelstad Wøien spurte; "Kan statsråden gjøre rede for hvilket faglig grunnlag han benytter seg av for å slå fast at endret eiendomsstruktur og større eiendommer i skogbruket er det som vil gi grunnlag for økt lønnsomhet og økt investeringsviÌje i skogbruket?" Her kan du lese svaret.

Les mer på Regjeringen »

Norskog fornøyd med skogmeldingen – en stund?

Dato: [24.11.16]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Assisterende direktør Gaute Nøkleholm i Norskog forsikrer at de fortsatt er fornøyd med innholdet i Skogmeldingen, men savner tiltak for gjennomføringen.

Les mer på norsk-skogbruk.no »

Utdanner skogmentorer i Sør-Trøndelag

Dato: [24.11.16]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Lensa-prosjektet jobber for økt aktivitet i skogbruket. Målgruppen er skogeierne. Nå har prosjektet utviklet et nytt kurs i veiledning av nye skogeiere

Les mer på norsk-skogbruk.no »

Omfattande etterslep på skogplanting

Dato: [24.11.16]

Kilde: morenytt.no

Etterslepet for å kultivere hogstflatene etter orkanen Dagmar i 2011 er omfattande, i alle høve langt over 1.000 da.

Les mer på morenytt.no »

Frykter at ny hareart vil skvise ut skogsharen

Dato: [24.11.16]

Kilde: adressa.no

Sørharen kan gjøre et innhopp i norsk natur

Les mer på adressa.no »

Klimaforhandlingene i Marrakech (COP 22) – kort sluttrapport

Dato: [23.11.16]

Kilde: www.regjeringen.no

Den 22. Partskonferansen under Klimakonvensjonen (COP 22) i Marrakech ble avsluttet natt til lørdag 19. november 02.30. Det første partsmøtet under Parisavtalen ble gjennomført som del av møtet. 

Les mer på www.regjeringen.no »

Veien til det grønne land

Dato: [23.11.16]

Kilde: dagsavisen.no

Danmark er godt i gang med å gjøre seg fullstendig uavhengig av olje og gass. Det skaper tusener av nye arbeidsplasser.

Les mer på dagsavisen.no »

Rådyrforsker: - Skyt mer rev

Dato: [23.11.16]

Kilde: njff.no

Den svenske rådyrprofessoren Petter Kjellander ved det svenske landbruksuniversitet i Grimsø, er entydig i sitt råd om hva ditt viktigste grep bør være om du vil øke rådyrbestanden: Skyt en rev.

Les mer på njff.no »

Eit tilfelle av «Nordlig Almesjuka»?

Dato: [22.11.16]

Kilde: Folkebladet

I et leserinnlegg i Folkebladet tar Steinar Nymo et kraftig oppgjør med "fagfpolk" som vil fjerne sitka. I denne kronikken tar han for seg en botaniker ved Universitete i Trømsø som oppfordrer til hærverk på annen manns eiendom for å fjerne sitkagran.  

Les mer på Folkebladet »

Skogsentreprenørene debatterte skogmeldingen

Dato: [22.11.16]

Kilde: MEF

Skogsentreprenørene i MEF var samlet i Oslo lørdag 12. november. I tillegg til andre fagdiskusjoner sto også skogmeldingen på dagsorden.

Les mer på MEF »

Betyr ulven slutten for elgjakta?

Dato: [21.11.16]

Kilde: www.h-a.no

Rovvilt: Dagens viltforvaltning kan kan være en trussel mot jakta slik vi har kjent den i distriktet i generasjoner, skriver Anne D. Delphin.

Les mer på www.h-a.no »

Skal overvåke treplanting

Dato: [21.11.16]

Kilde: www.dagsavisen.no

Norfund starter overvåking av Green Resources, etter årelang kritikk av det norske treplantingsselskapet.

Les mer på www.dagsavisen.no »

Tiltalt for å ha skutt ulv

Dato: [21.11.16]

Kilde: www.nrk.no

En mann fra Trysil innrømmer å ha skutt en ulv på eiendommen sin i fjor. Nå risikerer han flere års fengsel.

Les mer på www.nrk.no »

Förädlade granplantor från svenska fröplantager växer snabbast

Dato: [21.11.16]

Kilde: skogforsk.se

I Syd- och Mellansverige växer förädlade granplantor från svenska fröplantager bäst. Men vid fröbrist är det näst bästa alternativet plantor från Östeuropeiska fröplantager. Det bekräftas i ny studie.

Les mer på skogforsk.se »

Svar på skriftleg spørsmål om å auke foredlinga og verdiskapinga av tømmer i Norge

Dato: [18.11.16]

Kilde: regjeringen.no

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien (SP) om kva tiltak regjeringa vil gjere for å auke foredlinga og dermed verdiskaping av tømmer i Noreg.

Les mer på regjeringen.no »

Skogeierne vil skyte ulv for å få opp elgbestanden

Dato: [18.11.16]

Kilde: NRK

Ulveangrep har ført til reduksjon i elgbestanden sør i ulvesonen. Nå vil skogeierne ha sin andel av jaktkvoten på 24 ulv.

Les mer på NRK »

Inviterer til foredrag om ismeite etter gjedde

Dato: [18.11.16]

Kilde: I-Solør

Rolf Magnus Grenberg kommer hjem for å holde foredrag om ismeiting etter gjedde, men det er også mange andre interessante temaer som vil bli tatt opp.

Les mer på I-Solør »

Få importører overholder kravene for omsetning av treprodukter

Dato: [18.11.16]

Kilde: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har for første gang ført tilsyn med importører av tømmer og treprodukter. Åtte av ti kontrollerte virksomheter oppfylte ikke kravene.  Det betyr risiko for at de importerte tømmerproduktene som selges i Norge, stammer fra ulovlig hogst.

Les mer på Miljødirektoratet »

Skroter vern av nordisk karbonlager

Dato: [18.11.16]

Kilde: Vårt Land

Midt under klimaforhandlingene kutter regjeringen samarbeid om å bevare det som regnes som verdens største karbonlager: Den nordlige barskogen.

Les mer på Vårt Land »

Skogeierne vil skyte ulv for å få opp elgbestanden

Dato: [17.11.16]

Kilde: klassekampen.no

Kongsvinger (NTB): Ulveangrep har ført til reduksjon i elgbestanden sør i ulvesonen. Nå vil skogeirne ha sin andel av jaktkvoten på 24 ulv.

Les mer på klassekampen.no »

Skogbruk er også en næring som trenger veg

Dato: [17.11.16]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Målselv: – Midt-Troms vegpakke kan fort bli en havbrukspakke. Men skog er også en næring som trenger veg. Dette må vi synliggjøre for Midt-Troms regionråd.

Les mer på norsk-skogbruk.no »

Finnmarkseiendommen og Miljødirektoratet uenige om forbud mot vinterjakt på rype

Dato: [17.11.16]

Kilde: nrk.no

Miljødirektoratet foreslår å frede rypa om vinteren for å øke bestanden. Finnmarkseiendommen (FeFo) kaller dette en symbolhandling.

Les mer på nrk.no »