Kan jeg søke om erstatning?

Dato: [23.05.17]

Kilde: landbruksdirektoratet.no

Det er to hovedregler som avgjør om du kan søke om erstatning:


1.Skaden må direkte skyldes en naturulykke


2.Skadeobjektet kan ikke forsikres gjennom vanlig forsikring
 

Les mer på landbruksdirektoratet.no »

Landbruksdirektoratet inviterer sju tømmerkaier videre

Dato: [23.05.17]

Kilde: landbruksdirektoratet.no

De sju som nå inviteres til å utarbeide fullstendig søknad om tømmerkaitilskudd er Lierstranda i Buskerud, Eydehavn i Aust-Agder, Egersund og Saudasjøen i Rogaland, Granvin i Hordaland, Fjaler i Sogn og Fjordane og Risøyhavn i Nordland. Kaiene har et totalt investeringsbehov på nær 110 mill. kroner og et tilskuddsbehov på over 80 mill. kroner.

Les mer på landbruksdirektoratet.no »

Digitalisert skog viser hvor kvalitetstrærne står

Dato: [22.05.17]

Kilde: http://forskning.no

Enten du leter etter kvistfritt treverk til lister eller det perfekte juletreet, gjør digitalisert skog det lettere å finne drømmetreet – uten å måtte dra til skogs.

Les mer på http://forskning.no »

Naturlig föryngring av tall kräver planering

Dato: [22.05.17]

Kilde: www.skogssallskapet.se

Tallen är, näst efter gran, vårt vanligaste trädslag i Sverige. I föryngringen av tall kan man välja mellan sådd, plantering eller naturlig föryngring. Men vad ska man tänka på när man väljer metod? Och hur skiljer resultatet sig? På Skogssällskapets egen fastighet några mil från Skövde har olika metoder testats för att öka andelen tall på fastigheten.

Les mer på www.skogssallskapet.se »

Avkap gör timmer av massaved

Dato: [19.05.17]

Kilde: skogen.se

APTERING. Även stockar med fel kan bli timmer i stället för massaved och därmed ge mer betalt. Vida tillämpar en metod som visar goda resultat – framför allt för säljaren.

Les mer på skogen.se »

Nyskapende tømmerhogst på Osterøy

Dato: [19.05.17]

Kilde: bygdanytt.no

Med sine 91 meter i lengden og 27 meter i bredden, er skogplattformen «Frøya US102» den eneste av sitt slag i Norge. Nå lagrer lekteren tømmer fra skogene på Osterøy.

Les mer på bygdanytt.no »

DSB-sjefen varsler kutt i den sivile beredskapen

Dato: [19.05.17]

Kilde: vg.no

– Vi er i en svært alvorlig økonomisk situasjon. Jeg har fått en rekke oppdrag jeg ikke kan gjennomføre, sier DSB-sjef Cecilie Daae til VG.

Les mer på vg.no »

Dubbel riksdagsseger för 74-tonsvännerna

Dato: [19.05.17]

Kilde: transportnytt.se

Riksdagen gav klartecken till 74-tonslastbilar. Och dessutom: en majoritet i riksdagen stoppade regeringens förslag om omdiskuterade inskränkningar.

Les mer på transportnytt.se »

Haveri för Billerud Korsnäs

Dato: [18.05.17]

Kilde: atl.nu

Billerud Korsnäs massaproduktion i Gruvön har drabbats av ett större haveri.

Les mer på atl.nu »

FAST I TOMTEFESTE ?

Dato: [18.05.17]

Kilde: næringspolitikk.no

Når får Tomtefesteloven så store negative utslag at politikerne må endre loven og gi alle lik innløsningsrett?Vil ESA engasjere seg i norske kommuners leieforhold til Kirkens Opplysningsforhold? Blir det før eller etter en ny runde i Menneskerettighetsdomstolen? Og det kanskje viktigste – hvem skal finansiere Kirken, bønder og skogeiere i uoverskuelig fremtid om ikke hytteeierne og norske kommuner gjør det?

Les mer på næringspolitikk.no »

Samferdselsministeren vil testkjøre modulvogntog "ute i felten"

Dato: [18.05.17]

Kilde: bygg.no

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) opplyser at Vegdirektoratet nå vil legge til rette for testkjøring av modulvogntog "ute i felten".

Les mer på bygg.no »

NORGES STØRSTE NÆRINGSBYGG I MASSIVTRE

Dato: [18.05.17]

Kilde: fremtidensbygg.no

Når NCC satser milliarder på kontorprosjektet Valle i Oslo bygger det samtidig Norges største næringsbygg i massivtre. Valle Wood får et naturlig nordisk uttrykk som er identitetsskapende for både bygget og området.

Les mer på fremtidensbygg.no »

Pålegg om å teste hjortevilt for skrantesjuke

Dato: [16.05.17]

Kilde: nearadio.no

Miljødirektorat pålegger nå jegere som feller hjortevilt i Nordfjellaregionen og Selburegionen å teste felte hjortevilt for skrantesjuke. I tillegg gjelder pålegget også villreinjegere i Forollhogna villreinområde. Det er jegerne sjøl som skal ta prøver av felte dyr.

Les mer på nearadio.no »

Nedsalget bør fortsette

Dato: [16.05.17]

Kilde: nationen.no

Salg av ulønnsom skog fra en rekordstor skogeier til gårdbrukere er ikke ideologisk. Det er rasjonelt.

Les mer på nationen.no »

Norske Skog på Skogn med beste resultat på nesten ti år

Dato: [16.05.17]

Kilde: nrk.no

Avispapirfabrikken til Norske Skog på Skogn fikk sitt beste resultat på mange år i fjor. Samtidig er konsernet i gang med en ny runde for å få ned kostnadene.

Les mer på nrk.no »

To kvadratkilometer står i brann: – Vi har ikke kontroll

Dato: [15.05.17]

Kilde: t-a.no

Brannvesenet har kalt ut fem brannkorps, Sivilforsvaret, Røde Kors og skogbrannhelikopter.

Les mer på t-a.no »

Økokrim mener hundeeiere har drevet med blodsport

Dato: [15.05.17]

Kilde: www.nrk.no

Økokrim har tatt ut den mest alvorlige tiltalen mot norske hundeeiere noensinne. Seks personer risikerer nå fengsel for å trene opp hunder til å bli jaktvåpen og bruke dem i ulovlig jakt.

Les mer på www.nrk.no »

Sliter tyngre lastbilar mer på vägen?

Dato: [15.05.17]

Kilde: www.skogforsk.se

Snart kommer en ny bärighetsklass, vilket möjliggör för lastbilar upp till 74 ton. Under processen har ibland hörts en oro för ökat vägslitage med tyngre fordon. I filmen reder vi ut begreppen.

Les mer på www.skogforsk.se »

Manglende satsing på norsk treindustri

Dato: [15.05.17]

Kilde: http://trenytt.no

Tidligere måtte norske treforedlingsbedrifter importere for å få nok tømmer til sin virksomhet. I dag eksporteres enorme mengder flis ut av landet. Bekymringsverdig, mener Christian Anton Smedshaug, forsker ved Agri analyse.

Les mer på http://trenytt.no »

Nye skatteinsentiv for gründerar

Dato: [12.05.17]

Kilde: regjeringen.no

For å fremje utvikling av nye bedrifter foreslår regjeringa ei skatteinsentivordning for langsiktige investeringar i oppstartsselskap. – Vi treng fleire gründerar i Noreg, og denne ordninga vil gjere det meir lønnsamt å investere i nye bedrifter og arbeidsplassar, seier finansminister Siv Jensen (Frp).

Les mer på regjeringen.no »

Meir pengar til ulvetiltak

Dato: [12.05.17]

Kilde: regjeringen.no

Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett 40 millionar kroner ekstra til ei ny tilskotsordning til kommunar innanfor ulvesona, til merking av ulv og til auka kunnskap og formidling.

Les mer på regjeringen.no »

Skogsföretagens agerande skadar hela branschen

Dato: [12.05.17]

Kilde: atl.nu

Det jäser i de svenska skogarna. En av landets viktigaste näringar är på väg att bli en dysfunktionell verksamhet med några få starka aktörer som leder verksamheten i helt fel riktning. På sikt kan det få allvarliga konsekvenser för skogslandet Sverige.

Les mer på atl.nu »

Granarna – på väg att ta över i södra Sverige

Dato: [11.05.17]

Kilde: sverigesradio.se

Granskogarna breder ut sig i södra Sverige. Av det som planteras är bara 12-13 procent tall, resten är gran. I de täta granskogarna trivs inte älgens favoritföda, som är bärris, lövsly och ungtall.

Les mer på sverigesradio.se »

Største eier fortsetter nedsalget i Norske Skog

Dato: [11.05.17]

Kilde: dn.no

Tidligere toppsjef Sven Ombudstvedt fikk ikke støtten han trengte fra sin største aksjonær. Nå selger også de seg ned i Norske Skog.

Les mer på dn.no »

Skonsam avverkning

Dato: [11.05.17]

Kilde: www.skogforsk.se

Med kunskap, bra planering, rätt verktyg och utrustning går det att köra ut mycket virke från en trakt utan att göra markskador. I den här filmen ges några tips för skonsamt drivningsarbete.

Les mer på www.skogforsk.se »

- Folk bør ta bedre vare på skogen sin

Dato: [10.05.17]

Kilde: isolor.no

Tony Krav i TK skog og hage lar seg forundre over hvor mange skogeiere som er slepphendte med å pleie skogen sin. Krav har over 20 års erfaring i fagfeltet, og satser nå på skog- og hagearbeid i egen regi.

Les mer på isolor.no »

Ti tips til tiurleik

Dato: [10.05.17]

Kilde: nrk.no

Hvordan finner man et godt sted for å se tiurleik? Og hvordan skal man best forberede seg? Sjekk våre ti tips til tiurleik her.

Les mer på nrk.no »

Regjeringen vil bevilge 26 millioner mot skrantesyken på Nordfjella

Dato: [10.05.17]

Kilde: klassekampen.no

Regjeringen foreslår å bruke over 26 millioner kroner i ekstraordinære midler til å bekjempe utbruddet av skrantesyke på Nordfjella.

Les mer på klassekampen.no »

Foreslår sagbruk for sitkagran i Hålogaland

Dato: [09.05.17]

Kilde: www.bondebladet.no

Sitkagrana er en ressurs som bør utnyttes, mener TFOU.

Les mer på www.bondebladet.no »

Villreinstammen i Nordfjella skal slaktes

Dato: [09.05.17]

Kilde: www.vg.no

Landbruksministeren har gitt sin tilslutning til Mattilsynets anbefaling om å ta ut hele villreinstammen i Nordfjella for å hindre spredning av skrantesyke.

Les mer på www.vg.no »

Om sykling i verneområder

Dato: [09.05.17]

Kilde: www.h-a.no

I innlegg 3. mai 2017 skriver Vidar Gundersen fra Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) om oppfølging av friluftsmeldingen og hensynet til sykkelinteressene i Fylkesmannens arbeid med nye verneområder. 

Les mer på www.h-a.no »

Kompromissløs sjefssorti

Dato: [09.05.17]

Kilde: www.dn.no

Sven Ombudstvedt vet å forlate store norske industriselskaper så det blir lagt merke til.

Les mer på www.dn.no »

Statskog selger skog- og utmarkseiendommer

Dato: [09.05.17]

Kilde: www.regjeringen.no

Statskog gjennomfører i perioden 2011-2020 et omfattende salg av skog- og utmarkseiendommer. Vårens salgsrunde startet 5. mai

Les mer på www.regjeringen.no »

Lars P. Sperre (41) tar over sjefsstolen i Norske Skog

Dato: [08.05.17]

Kilde: t-a.no

Sperre har vært ansatt i Norske Skogindustrier ASA siden 2006 og vært medlem av konsernledelsen siden 2014

Les mer på t-a.no »

Om du har 2.000 trær, hva ville du bruke dem til?

Dato: [08.05.17]

Kilde: h-a.no

Det er lett å glemme at dette landet har mer å by på enn bare olje. Så etter at oljekrisen har rammet nasjonen, er det godt å vite at vi har grønt gull i skogen. - See more at: http://www.h-a.no/debatt/om-du-har-2000-traer-hva-ville-du-bruke-dem-til#sthash.EP31neIs.dpuf

Les mer på h-a.no »

– Skaper verdier i distriktene

Dato: [08.05.17]

Kilde: frp.no

Hogstaktiviteten er på rekordhøye nivåer, og regjeringen har satset på infrastrukturtiltak som skal gjøre skognæringen mer effektiv.

Les mer på frp.no »

Brudd på Paris-avtalen med Ap og Sp?

Dato: [05.05.17]

Kilde: civita.no

Arbeiderpartiets vedtak om at bilister i distriktene skal få billigere bensin kan gjøre det umulig å oppnå de utslippsreduksjonene fra transportsektoren vi trenger for å oppfylle Parisavtalen. Alternativet er da kraftige utslippskutt fra landbruket. Med et sterkt Senterparti i regjering er det ingen som tror at det vil skje.

Les mer på civita.no »

Nytt rekordår for grønn fjernvarme i Norge

Dato: [05.05.17]

Kilde: kraftnytt.no

Aldri før har fjernvarmebransjen levert mer grønn fjernvarme enn nå, viser ny SSB-statistikk. Også produksjonen av fjernkjøling øker.

Les mer på kraftnytt.no »

Her kan du se hvor ulvene vandrer

Dato: [05.05.17]

Kilde: www.nrk.no

Tre ulvevalper har vandret til Sverige og en valp er på veg mot Engerdal. Miljødirektoratet har laget en ny karttjeneste som lar publikum følge bevegelsene til merkede ulver.

Les mer på www.nrk.no »

Ny tømmer- og godsterminal på Hov

Dato: [05.05.17]

Kilde: kongsvingerregionen.no

 

Kongsvingerregionen har et stort potensial i forhold til både næringsutvikling knyttet til logistikkvirksomhet og ny industri basert på råvarer som transporteres igjennom regionen

Les mer på kongsvingerregionen.no »

Hold fast pa° omsetningskravet

Dato: [04.05.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Norge er i en spesiell posisjon. Vi har mye, billig og ren elektrisitet. Det har ført til at vi har varmet husene va°re med den og na° kjører bilene va°re pa° den. Den er fornybar rett fra norske fossefall. Sa° for oss er elektrifisering isolert sett en god løsning. Men løfter man blikket utover Europa ser det annerledes ut.

 

Les mer på norsk-skogbruk.no »

Svar på skriftleg spørsmål om konsesjonsfriheit ved fisjon av selskap

Dato: [04.05.17]

Kilde: regjeringen.no

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om konsesjonsfriheit ved fisjon av selskap der loven sine øvrige vilkår er oppfylt.

Les mer på regjeringen.no »

Holmen rapporterar över förväntningarna

Dato: [04.05.17]

Kilde: omni.se

Skogsindustrikoncernen Holmen rapporterar ett rörelseresultat på 627 miljoner kronor för första kvartalet. Det är högre än analytikernas förväntningar som i genomsnitt låg på 597 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Les mer på omni.se »

Nå hogger vi for svenskene

Dato: [03.05.17]

Kilde: nationen.no

Norske Skog er truet. Svensk industri og Ketil Solvik-Olsen sørger for at skogeierne får solgt tømmeret likevel.

Les mer på nationen.no »

Grønt gull i skogen

Dato: [03.05.17]

Kilde: www.dagsavisen.no

Det er lett å glemme at dette landet har mer å by på enn bare olje. Så etter at oljekrisen har rammet nasjonen, er det godt å vite at vi har grønt gull i skogen.

Les mer på www.dagsavisen.no »

Våren er høytid for hytteeiere med motorsag: Pass på så du ikke gjør ditt livs dyreste trehogst!

Dato: [02.05.17]

Kilde: hytteavisen.no

Våren er i anmarsj, sola stiger på himmelen, skyggen fra naboens trær har vokst seg enda større enn i fjor – likeså irritasjonen. Det er slikt som får hytteeiere til å ta både saken og sagen i egne hender. Dessverre vil noen komme til å huske 2017 som året da de begikk sitt livs dyreste trehogst.

Les mer på hytteavisen.no »

Konsesjonsloven skal beholdes

Dato: [02.05.17]

Kilde: nationen.no

Endringer i eiendomspolitikken i landbruket bør bygge på kunnskap og fakta, skriver stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal fra KrF.

Les mer på nationen.no »

Vildsvinen härjar fritt i Västsverige

Dato: [02.05.17]

Kilde: expressen.se

Vildsvinen plågar Västsverige – villaägare, lantbrukare och föreningar drabbas av djuren. – Det är ett jättestort problem. De sista åren är det nästan alla man pratar med som har problem, säger lantbrukaren Bengt Borgström. 

Les mer på expressen.se »

Lønnsomt å gjødsle skog

Dato: [28.04.17]

Kilde: nibio.no

Stortingets klimaforlik, og ønsket om økt karbonfangst i skog, har gitt en svært gunstig støtteordning for skogeiere som ønsker å bidra til økt vekst og karbonfangst.

Les mer på nibio.no »

Storeier om Norske Skog-sjefens aksjesalg: – Mildt sagt oppsiktsvekkende

Dato: [28.04.17]

Kilde: e24.no

Norske Skogs tidligere styreleder forstår ikke begrunnelsen som er gitt for konsernsjef Sven Ombudstvedts salg av Norske Skog-aksjer.

Les mer på e24.no »

Hva skal vi leve av?

Dato: [27.04.17]

Kilde: Skog

På et frokostseminar hos tankesmien Agenda hadde Norges Skogeierforbund, Norskog og Statskog fått med tre av landets absolutte mest sentrale politiske aktører til for å drøfte hva som skal til for å øke den industrielle verdiskapningen i Norge etter oljealderen.

Les mer på Skog »

Framtidstro i hele Norge

Dato: [27.04.17]

Kilde: Nationen

Høyrebonde Lene Westgaard-Halle kjenner seg ikke igjen i Senterpartiets påståtte retorikk om hvor vondt og vanskelig det er på bygda, skriver hun i Nationen 20. april. Det gjør ærlig talt ikke jeg heller, men det blir enda vanskeligere om Høyre og Fremskrittspartiet får fortsette fire nye år. Det er på tide å skape framtidstro i hele Norge.

Les mer på Nationen »

Vil importere 10 000 ender til jakt

Dato: [27.04.17]

Kilde: ABC nyheter

2017 kan enten bli det siste året det blir mulig å jakte på slike importerte, utsatte og oppfôrede stokkender, eller det kan bli året hvor denne jakten får et kommersielt gjennombrudd.

Les mer på ABC nyheter »

Torka hotar granskog i södra Sverige

Dato: [27.04.17]

Kilde: Skog Supply

Bristen på regn gör att granskogarna i södra Sverige mår allt sämre i den omfattande torkan – men åsikterna om hur problemet ska lösas går isär.

Les mer på Skog Supply »

Ny sensorteknologi viser veien fremover i skogbrukets driftsteknikk

Dato: [27.04.17]

Kilde: NIBIO

I sitt doktorgradsarbeid har Marek Pierzchala utviklet metoder for bedre bildebehandling. Dette kan gi bedre miljøhensyn, forbedre automatiseringen og dermed lønnsomheten i skogbruket.

Les mer på NIBIO »

Ulvestammen fordoblet på ti år

Dato: [27.04.17]

Kilde: Ås Avis

De siste ti årene har den skandinaviske ulvestammen doblet seg fra 32 til minst 72 ulvefamilier og revirmarkerende par, til tross for økt avskyting.

Les mer på Ås Avis »

Skogen som miljø- og klimafaktor

Dato: [26.04.17]

Kilde: nationen.no

Årets statsbudsjett handlar heldigvis ikkje berre om skattelette til dei rikaste, og med det nedprioritering på mange andre samfunnsområde. Sett frå skogbrukets side er det faktisk ein god del ljospunkt. Det ligg inne tiltak som på sikt vil redusere dei samla CO2-utsleppa med tre til fire millionar tonn CO2 årleg.

Les mer på nationen.no »

Jordbruksmeldinga: Landbrukspolitikk krev god forvaltning og kompetanse!

Dato: [26.04.17]

Kilde: naturviterne.no

Kommunal og regional landbruksforvaltning forvaltar årleg fleire milliardar kroner. Fellesskapet sine investeringar i landbruksnæring og norsk matproduksjon i heile landet har god oppslutning i folket. Framleis støtte til dette, og gjennomføring av den nye jordbruksmeldinga frå Stortinget, krev gode kompetansemiljø med kunnskap om næringa.

Les mer på naturviterne.no »

Rentemidler fra skogfondet til 7 nye prosjekter

Dato: [26.04.17]

Kilde: regjeringen.no

Landbruksdirektoratet har tildelt 2,96 millioner kroner til formål som skal fremme skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis, i totalt syv prosjekter. Midlene er nasjonale rentemidler fra skogfondet.

Les mer på regjeringen.no »

Kalveskyting til besvær

Dato: [26.04.17]

Kilde: www.hjortevilt.no

Johan Trygve Solheim ved Norsk Hjortesenter belyser argumenter for og imot kalveskyting av hjort.

Les mer på www.hjortevilt.no »

Flere ombygde skogsveier

Dato: [26.04.17]

Kilde: ssb.no

Det ble ferdigstilt 412 kilometer med ombygde helårsbilveier og sommerbilveier i 2016. Det er en økning på 77 kilometer fra 2015, viser nye tall fra statistikken Skogsveier.

Les mer på ssb.no »

Prisregulering for skogeiendommer foreslås fjernet

Dato: [25.04.17]

Kilde: http://trenytt.no

Landbruks- og matdepartementet foreslår endringer i konsesjonsloven. NORSKOG er svært tilfreds med forslaget.

Les mer på http://trenytt.no »

Vil ha gjerde mot skrantessyke rein

Dato: [25.04.17]

Kilde: http://hubii.com

Et flere kilometer langt gjerde skal settes opp som strakstiltak for å hindre kontakt mellom vill- og tamrein på Nordfjella, ifølge landbruksminister Jon Georg Dale. Ifølge Mattilsynet bør villreinflokken slaktes for å hindre spredning, skriver NTB.

Les mer på http://hubii.com »

Kommune og skogeiere uenige om fremtiden for OLs «Fakkelmann»

Dato: [25.04.17]

Kilde: hegnar.no

Grunneierne som eier skogsfeltet der OL-ikonet Fakkelmannen er hogget ut, krever 3,6 millioner kroner fra Øyer kommune for at landemerket skal bevares.

Les mer på hegnar.no »

Uthuling av konsesjonsloven

Dato: [25.04.17]

Kilde: bondelaget.no

Med ny kamp om konsesjonsloven prøver regjeringa å gjøre det vanskeligere for unge bønder å kjøpe landbrukseiendom. Dette er ren kapitalspekulering over norsk matproduksjonsevne.

Les mer på bondelaget.no »

Ingen støtte til Sps mistillitsforslag mot miljøvernministeren

Dato: [25.04.17]

Kilde: tv2.no

 

Pinlig, populistisk, tynt. Mistillitsforslaget fra Senterpartiet mot miljøministeren møtte kraftig motbør i ulvedebatten på Stortinget tirsdag.

Les mer på tv2.no »

Ulv mot rein på Hardangervidda?

Dato: [24.04.17]

Kilde: http://hubii.com

Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet vil ha ulv på Hardangervidda for å gnaga i helsnyltarplaga reinsdyr. Telemark Venstre ville la jerv gjera jobben. Dette er tankelause framlegg frå folk som ikkje har sett seg inn i den røynda villreinen no lever i.

Les mer på http://hubii.com »

Røtter, stubber og kvist på tanken

Dato: [24.04.17]

Kilde: www.landbruk.no

Avinor mener produksjon av biodrivstoff kan bli en vinn/vinn-situasjon for Norge gjennom å gi reduserte klimagassutslipp og økt verdiskapning fra skogen.

Les mer på www.landbruk.no »

Undvik markskador med spökslag

Dato: [24.04.17]

Kilde: www.skogforsk.se

Spökslag är en metod för att undvika skador på mark och vatten. Metoden innebär att enbart skördaren kör i kanten mot fuktiga partier och lägger upp virket mot bärigare mark åt den tyngre skotaren.

Les mer på www.skogforsk.se »

Mer hogst og bedre priser

Dato: [24.04.17]

Kilde: www.ssb.no

Både hogstkvantum og tømmerpriser var høyere i 1. kvartal 2017 enn samme periode i 2016, viser nye tall fra statistikken Skogavvirkning for salg. I gjennomsnitt fikk skogeierne 344 kroner per kubikkmeter, en økning på 5,5 prosent fra året før.

Les mer på www.ssb.no »

Ap-landsmøtet: Vil fjerne nærgående ulv

Dato: [24.04.17]

Kilde: www.nrk.no

Arbeiderpartiet vil raskt ta ut ulv som er nærgående mot folk.

Les mer på www.nrk.no »

Endringer i jord- og konsesjonslovgivningen

Dato: [21.04.17]

Kilde: regjeringen.no

Regjeringen har i dag fremmet Prop. 92 L (2016-2017) for Stortinget. Proposisjonen inneholder en rekke forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven og jordloven.

Les mer på regjeringen.no »

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)

Dato: [21.04.17]

Kilde: regjeringen.no

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven, jordloven og forpaktningsloven. Endringene innebærer bl.a. at arealgrensene for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord heves.

Les mer på regjeringen.no »

Mener Helgesen har skapt unødvendig uro i Høyre

Dato: [21.04.17]

Kilde: nrk.no

Onsdag vendte hele Stortinget tommelen ned for Helgesens foreslåtte lovendring, som skulle løse den betente ulvestriden. Også i Høyres stortingsgruppe var det enstemmig nei.

Les mer på nrk.no »

Statskog tjener stadig mer i Troms og Nordland

Dato: [21.04.17]

Kilde: nrk.no

I 2016 hadde statsforetaket inntekter på 116.5 millioner kroner i de to fylkene. Til sammenligning hadde de i omtrent 80 millioner i 2007. Mye av pengene kunne blitt igjen i de to fylkene, men i Nord-Norge gjelder ikke fjelloven. Dermed går summene rett i statskassa.

Les mer på nrk.no »

Både klimatsmart och miljövänligt

Dato: [21.04.17]

Kilde: varmlandsbygden.se

Husets fasadbeklädnad, samt det omgivande trädäcket, är hållbart, tåligt och behöver ingen ytterligare behandling utöver normal rengöring. Det är miljömärkt och FSC-certifierat

Les mer på varmlandsbygden.se »

Best på veier for tømmertransport

Dato: [20.04.17]

Kilde: eikernytt.no

Buskerud er det fylket i landet som har størst andel fylkesveinett som er tilrettelagt for tunge tømmervogntog. 

Les mer på eikernytt.no »

Senterpartiet stiller mistillitsforslag mot Ulve-Vidar

Dato: [19.04.17]

Kilde: VG

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen blir møtt av mistillitsforslag etter å ha gått på et kraftig nederlag i i ulvstriden på Stortinget onsdag.

Les mer på VG »

Statskog med rekordhøy skogplanting

Dato: [19.04.17]

Kilde: regjeringen.no

Statskog satte ny rekord med 1,9 millioner planter i jorda i fjor. Det høye plantenivået er et resultat av planting etter fjorårets hogst, samt tettere planting som klimatiltak og suppleringsplanting der det var behov.

Les mer på regjeringen.no »

Vil ha Landbruksdirektoratet til Mjøsregionen

Dato: [19.04.17]

Kilde: hedmark.org

Landbruksdirektoratet skal vurderes for utflytting fra Oslo. Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen og landbruksdirektør Haavard Elstrand hos Fylkesmannen i Hedmark mener den naturlige plasseringen er i Mjøsregionen.

Les mer på hedmark.org »

Anmeldt for miljøkriminalitet i Lommedalen

Dato: [19.04.17]

Kilde: budstikka.no

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) ber nå politiet ta affære etter at en truet art ved Vensåsseter i Lommedalen er ødelagt.

Les mer på budstikka.no »

Hva vi trenger og ikke trenger av rovdyr

Dato: [18.04.17]

Kilde: Dagbladet

Plutselig ble vi så smarte at vi skjønte at vi ikke trengte å løpe etter maten. 

Les mer på Dagbladet »

Avgjør eventuell masseslakt denne uken

Dato: [18.04.17]

Kilde: NRK

Senest onsdag får regjeringen beskjed fra Mattilsynet om de mener det er nødvendig med nedslakting av villreinstammen i Nordfjella, for å stanse dødelig dyresykdom.

Les mer på NRK »

Foreslår satsing på sitkasagbruk i Nordland

Dato: [18.04.17]

Kilde: Trøndelag Forskning og Utvikling

Et forprosjekt har utredet muligheter for å etablere sagbruk i Midtre Hålogaland spesialet tilrettelagt for saging av sitkagran.

Les mer på Trøndelag Forskning og Utvikling »

Forsking og utdanning for morgendagens reiseliv

Dato: [18.04.17]

Kilde: Hamar Arbeiderblad

For å henge med i framtida er det nødvendig med mer kunnskap om bruken av naturen. - See more at: http://www.h-a.no/debatt/forsking-og-utdanning-for-morgendagens-reiseliv#sthash.I7s0O0Ip.dpuf

Les mer på Hamar Arbeiderblad »

Älgar äter skog för en miljard

Dato: [07.04.17]

Kilde: Kvallsposten

Skogsstyrelsens undersökningar visar att älgar orsakar skador för nästan en miljard i södra Sverige – varje år. Svenska Jägareförbundet skyller på att skogarna sköts felaktigt medan markägare vill se att fler älgar avskjuts.

Les mer på Kvallsposten »

Vrangforestillingen i ulvedebatten

Dato: [07.04.17]

Kilde: Østlendingen

For hver ulveflokk vi sparer, blir det mindre mat for oss å hente ut av naturen. Konsekvensen er høyere etterspørsel etter mat som er basert på ødelagt natur, slik at naturen blir taperen, skriver Torstein Moland i en kronikk i Østlendingen.

Les mer på Østlendingen »

Massivtre priset i Innlandet

Dato: [07.04.17]

Kilde: Byggmesteren

Bruk av massivtre var avgjørende da Statsbygg vant Treprisen for Innlandet som deles ut av Hedmark og Oppland fylkeskommuner. 

Les mer på Byggmesteren »

Gode eksempler på miljøvennlig trebruk i Norge løftes fram i Europa

Dato: [07.04.17]

Kilde: Interreg.no

To av de 11 eksemplene i studien «Innovation and Circular Economy in the Mountain Forest Supply Chain» kommer fra Hedmark. Hedmark fylkeskommune er medlem i Euromontana, og Tretorget, som en del av Interregprosjektet ecoINSIDE, var fylkeskommunens samarbeidspartner for å finne fram til og beskrive de gode eksemplene.

Les mer på Interreg.no »

Dags för en förändrad föryngring?

Dato: [07.04.17]

Kilde: Skogsselskapet.se

Samhället vill ha mer variation i skogsbruket. Frågan drivs idag både från myndighetshåll och intresseorganisationer, och inom svenskt skogsbruk lyfts biologisk mångfald och rekreationsvärden som något efter­strävansvärt. Forskningen visar att blandskog bidrar till detta mål. Dags för en förändring?

Les mer på Skogsselskapet.se »

Allemannsretten – fra høsting til turistindustri

Dato: [07.04.17]

Kilde: Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv inviterer til seminaret «Allemannsretten – fra høsting til turistindustri» torsdag 11. mai. Her finner du program og påmeldinginformasjon.

Les mer på Norsk Friluftsliv »

EA og mer enn 125 forskere mobiliserer for bioenergi

Dato: [07.04.17]

Kilde: nobio.no

Den britiske tenketanken Chatam House slapp nylig en rapport om bioenergiens påvirkning på klimaet. Rapporten som heter Woody Biomass for Power and Heat: Impacts on the Global Climate  har en rekke feilaktige og villendende uttalelser og konklusjoner som kastes inn i diskusjonene om EUs energifremtid. 

Les mer på nobio.no »

Har påvist 101-107 ulver i Norge

Dato: [07.04.17]

Kilde: rovdata.no

Det er så langt i vinter og vår påvist 101-107 ulver innenfor Norges grenser. 52 av ulvene er kun påvist i Norge, mens 49-55 ulver er påvist på begge sider av riksgrensen mot Sverige.

Les mer på rovdata.no »

Vil sleppe laus rovdyr for å bli kvitt sjuke reinsdyr

Dato: [06.04.17]

Kilde: nrk.no

Naturvernforbundet ynskjer å sleppe jerv og gaupe laus på villreinen som eitt tiltak for å bli kvitt den dødelege sjukdomen skrantesjuke.

Les mer på nrk.no »

Nå starter arbeidet med vern av ti skogområder

Dato: [06.04.17]

Kilde: fylkesmannen.no

I samarbeid med skogeierne og deres organisasjoner har Fylkesmannen startet arbeidet med vern av åtte nye skogområder og utvidelse av to eksisterende verneområder.

Les mer på fylkesmannen.no »

Trepris til Høgskolen

Dato: [05.04.17]

Kilde: oppland.no

Treprisen for Innlandet 2017 går til Statsbygg og Høgskolen i Innlandet for det nye administrasjons- og undervisningsbygget ved Campus Evenstad.

Les mer på oppland.no »

Zoolog om skrantesyke blant reinsdyr: – Skyt alt!

Dato: [05.04.17]

Kilde: tv2.no

Nervesykdommen som er konstatert blant villrein i Sør-Norge er akkurat så skummel som den høres ut til, sier zoolog Petter Bøckman.

Les mer på tv2.no »

Flaskehalsordning for effektiv tømmertransport

Dato: [05.04.17]

Kilde: regjeringen.no

I dag vart ny Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029 lagt fram. Den fører vidare Regjeringa sin offensive satsing på transport og samferdsel. – Denne satsinga er viktig for å styrkje konkurranseevna til norsk næringsliv, ikkje minst for verdikjeder knytt til jord- og skogbruket, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Les mer på regjeringen.no »

Nå kan el-sykkel brukes i utmark

Dato: [04.04.17]

Kilde: regjeringen.no

 

El-sykkel kan nå brukes i utmark på linje med vanlige sykler. Det slås fast i en forskriftsendring.

Les mer på regjeringen.no »

Utfordringer og muligheter i fremtidens utmark

Dato: [04.04.17]

Kilde: regjeringen.no

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og klima- og miljøminister Vidar Helgesen innledet i dag på seminaret "Fremtiden i utmarka- utfordringer og muligheter".

Les mer på regjeringen.no »

Gammelskogen hogges med subsidier

Dato: [04.04.17]

Kilde: sabima.no

Det er for seint å ta vare på en skog som er hogd, skriver Sabima-nestleder Anna Blix i Klassekampen. Sabima er svært kritiske til at staten subsidierer hogst av gammelskog.

Les mer på sabima.no »

Vi søker ny fagsjef for skogavdelingen

Dato: [04.04.17]

Kilde: mef.no

Du vil få en avgjørende rolle i å tale skogsentreprenørene sak, og du vil bidra til å sette dagsorden og påvirke aktørenes beslutninger. Vil du bli vår nye kollega?

Les mer på mef.no »

Satsing på plantebasert bioenergi kan gi økte klimagassutslipp

Dato: [04.04.17]

Kilde: energiogklima.no

Det må sikres at dagens bruk av biodrivstoff og en eventuell større satsing framover fører til nedgang i klimagassutslipp. Ikke til det motsatte, slik som nå kan synes å være tilfellet.

Les mer på energiogklima.no »

Høyt spill om tømmer på tanken

Dato: [03.04.17]

Kilde: www.nationen.no

Politikerne har åpnet et marked for biodrivstoff basert på skog. Nå gjelder det bare å få i gang produksjon i stor skala. Men – sa vi «bare»?

Les mer på www.nationen.no »

13 ulver felt i lisensfellingsperioden

Dato: [03.04.17]

Kilde: www.miljodirektoratet.no

I løpet av lisensfellingsperioden fra 1. oktober til 31.mars er det felt 8 ulver på lisensfelling i Norge utenfor ulvesonen. I tillegg er ytterligere 5 ulver belastet lisensfellingskvoten av andre årsaker.

Les mer på www.miljodirektoratet.no »

10 tips for et sterkere distrikts-Norge

Dato: [03.04.17]

Kilde: www.hoyre.no

Distrikts-Norge går så det suser. Her er ti punkter som viser at det går bedre i distrikts-Norge nå, enn da Trygve Slagsvold Vedum (SP) styrte landet. Her er oppskriften til distriktsvennlig politikk:

Les mer på www.hoyre.no »

Tre effektiviserer byggenæringen

Dato: [31.03.17]

Kilde: Regjeringen

Tre er kjent som et klimavennlig byggemateriale, men nytt er det at tre blir et valgt materiale fordi det er kostnadseffektivt. Gjennom digital planlegging og bestilling fra leverandørene får man færre feil og mer prefabrikkert produksjon. Byggeplassen blir forvandlet til en montasjeplass og de ulike fag og leveranser kommer til riktig tid på riktig plass.

Les mer på Regjeringen »

Rakkestad kommune med villsvin på dagsorden

Dato: [31.03.17]

Kilde: Rakkestad Avis

Villsvinenes etablering i Rakkestad er et av temaene på Rakkestad kommunes åpne møte om elg og villsvin i Rakkestad rådhus onsdag 5. april. I løpet av relativt kort tid har villsvinene etablert seg i fleng i bygdas skoger.

Les mer på Rakkestad Avis »

Inviterer til infomøte om skogsbilveier

Dato: [31.03.17]

Kilde: Åsnes Kommune

Fylkesmannen i Hedmark og Landbrukskontoret i Våler og Åsnes ønsker skogeiere i Våler og Åsnes velkommen til skogkveld om temaet skogsbilveg onsdag 5. april.

Les mer på Åsnes Kommune »

Norsk småkraft frister

Dato: [31.03.17]

Kilde: Sunnmørsposten

Europeiske fond og utbyggere investerer i norsk småkraft, både ferdige kraftverk og konsesjonsgitte prosjekt som ikke er påbegynt, skriver bladet Energi.

Les mer på Sunnmørsposten »

Regjeringen la fram industrimeldingen på Herøya

Dato: [31.03.17]

Kilde: Nettavisen

Digitalisering, globalisering og klima er de tre store utfordringene statsminister Erna Solberg (H) trakk fram da hun presenterte industrimeldingen torsdag.

Les mer på Nettavisen »

Kapitalskog og merverdiavgift

Dato: [31.03.17]

Kilde: bondelaget.no

Hvordan påvirker endringen av det skattemessige virksomhetsbegrepet i skog det avgiftsmessige virksomhetsbegrepet? Dette spørsmålet stilte vi Finansdepartementet i januar, og har nå endelig fått svar.

Les mer på bondelaget.no »

Bacheloroppgaver innen skog og utmark

Dato: [30.03.17]

Kilde: hogskoleinnlandet.com

Man begynner gjerne ubevisst å tenke på bacheloroppgave allerede første uka av det første skoleåret. Men frykt ikke, det er også helt normalt å ikke tenke på det før senere. Likevel får man før eller senere en formening om hva som er kult å jobbe med, og hva man vil gjøre mer av, og fordype seg i.

Les mer på hogskoleinnlandet.com »

Konkurrenterna köper Rörviks sågverk

Dato: [30.03.17]

Kilde: atl.nu

 

Bergs Timber köper Myresjö av Rörvik och Vida köper Boxholm. Men verksamheten läggs ner.

Les mer på atl.nu »

Bekämpningsområde för granbarkborre tas bort

Dato: [30.03.17]

Kilde: atl.nu

Skogsstyrelsen bedömer att risken för omfattande insektsskador på skogen har sjunkit till normal nivå i södra Sverige.

Les mer på atl.nu »

Mer miljøvennlige skogsmaskiner

Dato: [30.03.17]

Kilde: eub.no

MAURA. Det nyeste innenfor skogsmaskiner ble vist fram da Almenningsdrift Romerike og John Deere inviterte til skogdag.

Les mer på eub.no »

Skog kjøler kloden

Dato: [29.03.17]

Kilde: nibio.no

Trærnes blader tar opp CO2 fra atmosfæren. Samtidig fordamper trær mye vann og skaper mye turbulens i luften rundt seg. Begge deler kjøler ned omgivelsene lokalt, der du bor, og bidrar til reduserte klimaendringer.

Les mer på nibio.no »

Eva Skagestad ny direktør ved Skogkurs

Dato: [29.03.17]

Kilde: skogkurs.no

Eva Christine Skagestad (44) er ansatt som ny administrerende direktør på Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs). Skagestad kommer fra stillingen som fagsjef for skog i Maskinentreprenørenes forbund (MEF), en stilling hun har hatt i vel ett år. 

Les mer på skogkurs.no »

Skogsveibyggingen økte i 2016

Dato: [28.03.17]

Kilde: regjeringen.no

122 km nye skogsbilveier og 421 km gamle veier som er rustet opp. Det har norske skogeiere oppnådd i arbeidet med å forbedre skogsbilveiene i 2016. Av en samlet investering på 222 millioner kroner ble 87 millioner kroner finansiert med tilskudd.

Les mer på regjeringen.no »

Skogsprogram blir politik - på sikt

Dato: [28.03.17]

Kilde: skogen.se

Det blir verkstad av nationella skogsprogrammet. Efter strategiarbetet kommer en handlingsplan, enligt näringsdepartementet. Frågan är bara när. På Skogens dag i riksdagen, arrangerad av Kristdemokraterna i samarbete med Föreningen Skogen, stod skogsprogrammet och äganderätten i centrum.

Les mer på skogen.se »

Finska forskare sågar bioekonomistrategi

Dato: [28.03.17]

Kilde: skogen.se

68 finska forskare, varav 22 professorer, har skrivit ett brev där de uttrycker oro över den finska regeringens bioekonomistrategi. Den kommer inte att leda till önskade, positiva klimateffekter, skriver forskarna.

Les mer på skogen.se »

Du vet du er på et landsmøte i Sp når

Dato: [27.03.17]

Kilde: http://hubii.com

Du vet du er på et landsmøte i Senterpartiet ...

Les mer på http://hubii.com »

Må marka vernes mot vern?

Dato: [27.03.17]

Kilde: www.skiforbundet.no

Man kan ikke innføre et verneregime som utelukker den tradisjonelle aktiviteten i Marka. Denne aktiviteten har vært bærekraftig i generasjoner?

Les mer på www.skiforbundet.no »

Avslår søknad om skadefelling av ulveflokk

Dato: [27.03.17]

Kilde: www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet har avslått en søknad fra Trysil kommune om skadefelling av alle ulvene i Slettås-flokken. Ulvenes atferd vurderes ikke som unormal og en trussel mot mennesker, selv om dyrene i perioder har beveget seg ved gårdstun og i bebygde strøk.

Les mer på www.miljodirektoratet.no »

Ingen helhetssyn när skogen ska föryngras

Dato: [27.03.17]

Kilde: www.skogforsk.se

När ett bestånd ska anläggas prioriteras lägsta kostnad för respektive skogsvårdsåtgärd, istället för att försöka optimera totalkostnaden för hela anläggningskedjan. Det visar en ny studie.

Les mer på www.skogforsk.se »