Ny bioøkonomiordning på plass

Dato: [21.03.17]

Kilde: regjeringen.no

Bioøkonomiordningen skal bidra til økt verdiskaping basert på bioressurser fra hav, skog og jord. Flere tidligere tilskuddsordninger er nå samlet i én pott, og det skal styrke satsing på området og forenkle søknadsprosessen for søkere.

Les mer på regjeringen.no »

Feil om biodrivstoff

Dato: [21.03.17]

Kilde: aftenposten.no

Biodiesel basert på palmeolje forårsaker CO2-utslipp som er om lag fire ganger så høye som CO2-utslippene fra fossil diesel.

Les mer på aftenposten.no »

Trønderne erstattet Hedmark på jakttoppen

Dato: [21.03.17]

Kilde: trønderbladet.no

I jaktåret 2016/2017 ble det felt 30.800 elg. Det er en nedgang på rundt 300 elg sammenlignet med forrige jaktår. Nedgangen er på 1 prosent sammenlignet med jaktåret 2015/2016, og på 22 prosent fra toppåret 1999/2000. Et jaktår går fra 1. april til 31. mars.

Les mer på trønderbladet.no »

Hvorfor abdiserte Hedmark fra elgjakttrona?

Dato: [20.03.17]

Kilde: www.ssb.no

Siden midten av 1950-årene har det blitt skutt flere elger i Hedmark enn i Nord-Trøndelag, men i jaktåret 2016/2017 var Nord-Trøndelag for første gang på over 60 år igjen størst målt i antall skutte dyr. Hva skjedde?

Les mer på www.ssb.no »

Så utformas kantzonen

Dato: [20.03.17]

Kilde: www.skogforsk.se

Att lämna en kantzon är en viktig hänsynsåtgärd vid avverkning. I den här filmen får vi veta hur den ska utformas för att göra maximal nytta.

Les mer på www.skogforsk.se »

Mæland med skattegave til familieeide hoteller

Dato: [17.03.17]

Kilde: dn.no

Regjeringen senker formuesskatten for familieeide hoteller og overnattingssteder i forslaget til statsbudsjett for neste år.

Les mer på dn.no »

Våpendirektivet vedtatt av EU-parlamentet

Dato: [17.03.17]

Kilde: NJFF

Nytt Våpendirektiv ble vedtatt av EU-parlamentet 14. mars. Forslaget som ble vedtatt er langt ifra så restriktivt som det opprinnelige ønsket fra EU-kommisjonen.

Les mer på NJFF »

– Jeg får meg ikke til å la ungene være ute uten tilsyn lenger

Dato: [17.03.17]

Kilde: Glåmdalen

«Hva er unormal adferd for ulv»? Spørsmålet stilles av flere beboere på Nordbyjordet. De har hatt besøk av ulven i hagen.

Les mer på Glåmdalen »

Sveriges första Bioekonomiriksdag

Dato: [17.03.17]

Kilde: My Neews Desk

– Det finns ingen skog på Östermalm, inget stålverk på Djurgården, inget sågverk på Södermalm. Urbaniseringen är det största hotet mot bioekonomin, mener Göran Persson, ordförande i Europeiska tankesmedjan Think Forest,

Les mer på My Neews Desk »

Stora Enso best på biodrivstoff

Dato: [16.03.17]

Kilde: nnews.no

Det amerikanske tidsskriftet «Biodrivstoff Digest» plassete nordiske Stora Enso på 33 plass blant de 50 «hotteste» selskapene innen avansert bioøkonomi. For sin første deltakelse i konkurransen, Stora Enso nådde en imponerende 33. plass av de 1000 selskapene som ble vurdert i Washington DC, USA. Stora Enso er blitt Nordens største produsent av biodrivstoff sammen med Svenska Cellulosa og finske UPM.

Les mer på nnews.no »

Ny nettside til hjelp for deg som er ny bonde eller skogbruker

Dato: [16.03.17]

Kilde: landbruksdirektoratet.no

Skal du starte opp som bonde eller skogbruker kan det være mange regler, søknader og ordninger å forholde seg til. Derfor har vi laget en nettside nettopp for deg.

Les mer på landbruksdirektoratet.no »

NMBU blant de beste i verden innen landbruk og skogbruk

Dato: [16.03.17]

Kilde: nmbu.no

På en ny rangering av de beste universitetene i verden kommer NMBU på 23. plass innen landbruk og skogbruk.

Les mer på nmbu.no »

Skogen er på fjelltur

Dato: [15.03.17]

Kilde: aftenposten.no

Nye registreringer viser at skogen og trærne stadig når nye høyder. Dette er ikke godt nytt.

Les mer på aftenposten.no »

Vurderer masseslakt av villrein

Dato: [15.03.17]

Kilde: nrk.no

GEILO (NRK): Skrantesyken i Nordfjella kan allerede være spredd til villreinflokker på Hardangervidda, ifølge Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Les mer på nrk.no »

10 millioner til forenkling av utmarksforvaltningen

Dato: [15.03.17]

Kilde: regjeringen.no

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser ut 10 millioner kroner til kommuner som ønsker å arbeide med forenkling av utmarksforvaltningen. – Vi må gjøre de enklere å skape arbeidsplasser og verdier i utmarkskommuner, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Les mer på regjeringen.no »

Eventyrlig om biodrivstoff

Dato: [15.03.17]

Kilde: aftenposten.no

Artikkelserien i Aftenposten kan nesten fremstå som en kampanje mot biodrivstoff.

Les mer på aftenposten.no »

Hysterisk præcision og finurlige udfoldelser med træ

Dato: [14.03.17]

Kilde: trae.dk

Frem til d. 14. maj 2017 kan man opleve nogle af landets dygtigste møbelsnedkere folde sig ud i udstillingen UNFOLDS på Designmuseum Danmark. Udstillingen er et must for alle med interesse for snedkerfaget og kreativt træarbejde.

Les mer på trae.dk »

Granbarkborren massförökade sig och totalförstörde skog

Dato: [14.03.17]

Kilde: skog-supply.se

Länsstyrelsens beslut om fri utveckling i urskogsreservat visade sig vara förödande för gammal granskog.

Les mer på skog-supply.se »

Skogsstyrelsen pausar nyckelbiotopsinventeringen – men FSC:s regler är oförändrade

Dato: [14.03.17]

Kilde: mynewsdesk.com

Skogsstyrelsens beslut att pausa nyckelbiotopsinventeringen i nordvästra Sverige påverkar inte FSC-certifieringens krav på att undanta nyckelbiotoper från skogsbruk.

Les mer på mynewsdesk.com »

Treteknisk styrker satsingen på bygg

Dato: [14.03.17]

Kilde: fremtidensbygg.no

Det er økende interesse for bruk av tre i store byggeprosjekter og etterspørselen etter kompetanse og erfaring øker. Treteknisk har de senere årene hatt økende FoU-aktivitet på byggområdet.

Les mer på fremtidensbygg.no »

Ulvegeneralen takkes av

Dato: [13.03.17]

Kilde: www.nrk.no

Kristian Tonning Riise må jobbe til han får blodsmak i kjeften for å hente tilbake Høyre-velgere i Hedmark, mener avtroppende ulvegeneral Gunnar A. Gundersen.

Les mer på www.nrk.no »

Hegnar: SSB avslører bio-bløffen

Dato: [13.03.17]

Kilde: www.hegnar.no

Trine Skei Grande kalte det «tidenes klimabudsjett»

Les mer på www.hegnar.no »

Opptrappingsplan gir lavere utslipp

Dato: [10.03.17]

Kilde: regjeringen.no

Norge satser sterkt på omstilling til fornybar energi i transportsektoren. Det gjør vi på flere måter, både gjennom å stimulere til bruk av nullutslippsteknologi gjennom elbilfordelene, og gjennom opptrappingsplanen for biodrivstoff.

Les mer på regjeringen.no »

Skogbeskatning - Skogkurs veileder

Dato: [10.03.17]

Kilde: skogkurs.no

Fra og med inntektsårene 2016 og 2017 blir det innført store endringer i ligning og beskatning av skog. Som en støtte for skogeiere, regnskapsførere og andre som gir råd til skogeieren, har vi lagd en Skogkurs veileder. Veilederen er lagd i samarbeid med NORSKOG innenfor prosjektet «Skattefaglig beslutningsverktøy». Prosjektet er finansiert med tilskudd fra Skogtiltaksfondet og nasjonale rentemidler bevilget av Landbruksdirektoratet.

Les mer på skogkurs.no »

Olika pellets gör olika klimatnytta

Dato: [10.03.17]

Kilde: skogen.se

Biobränslen betraktas ofta som koldioxidneutrala i klimatberäkningar. Men klimatnyttan med olika typer av biobränslen kan variera betydligt. Det visar en ny avhandling från SLU.

Les mer på skogen.se »

”Nordens skogar – vårt trumfkort för klimatet”

Dato: [09.03.17]

Kilde: svd.se

Fakta talar för att den brukade skogen ska fortsätta brukas för att göra mest klimatnytta. Sverige och Finland kan bli föregångsländer och visa hur politik, industri och markägare i samverkan skapar förutsättningar för en fossilfri tillvaro, skriver professorerna Pekka Kauppi och Tomas Lundmark i en replik till Greenpeace.

Les mer på svd.se »

Vekt på fjerning av skatt på arbeidende kapital positivt signal

Dato: [09.03.17]

Kilde: nho.no

Statsministerens ønske om å fjerne skatten på arbeidende kapital er i tråd med våre hovedprioriteringer, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. 

Les mer på nho.no »

Naturmangfoldsloven hindrer ikke uttak av ulv

Dato: [09.03.17]

Kilde: nsg.no

Verken Bernkonvensjonen eller Naturmangfoldsloven er til hinder for å ta ut ulv.
Bjørn Stordrange, Stein Erik Stinessen og Eivind Smith ga entydige konklusjoner på gårsdagens ulveseminar.

Les mer på nsg.no »

Årsmelding 2016 - Skogbruk

Dato: [09.03.17]

Kilde: fylkesmannen.no

Årsmeldingen omtalar Fylkesmannen sin innsats på fagområdet, samtidig som den inneheld statistikk og oversikter over skognæringa sin aktivitet, omfang og økonomiske tyding i Telemark.

Les mer på fylkesmannen.no »

Hvor er kvinnene i norsk utmarksforvaltning?

Dato: [08.03.17]

Kilde: forskning.no

Kronikk: Mens det er mange kvinner i den statlige miljøforvaltningen, er situasjonen annerledes på bakken.

Les mer på forskning.no »

SSB: Biodrivstoff-satsing øker klimautslippene

Dato: [08.03.17]

Kilde: e24.no

Regjeringens varslede bruk av mer «konvensjonelt» biodrivstoff i Norge vil øke verdens klimautslipp med flere titusen tonn CO2, ifølge en ny SSB-rapport.

Les mer på e24.no »

Det grønne skiftet skjer på norske veier.

Dato: [08.03.17]

Kilde: aftenposteninnsikt.no

Norge er størst i verden på elbiler, og i den grad man kan snakke om noe grønt skifte her til lands, så er det på veiene det skjer. I 2017 kommer elbil-modellene som både er rimelige, familievennlige og kan kjøre helt opp mot 500 kilometer før batteriet er flatt. Solnedgangen for fossilt drivstoff er på god vei.

Les mer på aftenposteninnsikt.no »

Næringen og regjeringen er enige

Dato: [07.03.17]

Kilde: Mitt Kongsvinger

Regjeringen og skognæringen enige: – Kongsvinger er navet for norsk tømmergods!

Les mer på Mitt Kongsvinger »

Trond får ikke hugge trær i fred

Dato: [06.03.17]

Kilde: www.nrk.no

Når vinterbeitet er oppspist er verken menn eller motorsager til hindring for sultne elger. Det har denne skogsarbeideren fått erfare.

Les mer på www.nrk.no »

Spårlös – ett skogsbruk fritt från körskador

Dato: [06.03.17]

Kilde: www.skogforsk.se

Idag finns kunskapen och teknologin för att avverka och transportera skog utan att orsaka skador på marken och vattnet. I filmen Spårlös visar maskinförare och forskare hur det är möjligt.

Les mer på www.skogforsk.se »

Norge og de ville dyrene

Dato: [03.03.17]

Kilde: ssb.no

Da Nordahl Grieg satt på toget til Bergen en gang i slutten av 1920-årene karakteriserte han de vidstrakte skogsområdene på Østlandet som «De brede og uvenlige bygder hærdet av kulden og sneen» (i diktet «Hjemme igjen»). I dag kunne han ha lagt til at de ikke bare var plaget av kulde og snø, men av ulv.

Les mer på ssb.no »

- Bærekraft er knyttet til mange andre forhold enn klimagasser

Dato: [03.03.17]

Kilde: forskning.no

Tematikken omkring bærekraftig reiseliv er sammensatt av mange ulike fagområder. Det kreves kompetanse på alle områder for å belyse temaet, noe som krever samarbeid mellom ulike forskningsmiljø som engasjerer seg i dette. Et slikt samarbeid ønskes velkommen i FNs år for bærekraftig turisme.

Les mer på forskning.no »

Kjører etter bilindustrien

Dato: [03.03.17]

Kilde: sintef.no

– Skogindustrien har mye av de samme utfordringene som bilindustrien. Det handler om kontinuerlig forbedring, produktutvikling og kvalitetssikring i alle ledd.

Les mer på sintef.no »

Skattlegging av inntekter fra skog – ofte stilte spørsmål

Dato: [03.03.17]

Kilde: skatteetaten.no

I 2016 og 2017 er det gjort flere store endringer i reglene for skattlegging av inntekter fra skog. Nedenfor finner du svar på noen spørsmål som er oppstått som en følge av endringene.

Les mer på skatteetaten.no »

Legger frem sak om ulv til Stortinget

Dato: [03.03.17]

Kilde: regjeringen.no

Regjeringen legger frem en lovproposisjon om endringer i naturmangfoldloven om lisensfelling av ulv. Lovendringen vil gi rovviltforvaltningen en noe større mulighet for felling av ulv og skape bedre samsvar mellom Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

Les mer på regjeringen.no »

Jubler for milliarder til jernbane

Dato: [02.03.17]

Kilde: nrk.no

Regjeringen sprøyter inn rundt 6,5 milliarder kroner til elektrifisering av jernbane i Nasjonal transportplan. Skognæringa mener storsatsingen savner sidestykke i norsk historie.

Les mer på nrk.no »

Skogen er en klimaløsning

Dato: [02.03.17]

Kilde: agendamagasin.no

Norge bidrar til å sikre at tømmerhogsten i Kongo foregår på en bærekraftig måte.

Les mer på agendamagasin.no »

Nytt fra skogbruket i Hedmark

Dato: [01.03.17]

Kilde: regjeringen.no

Gjødsling som klimatiltak - et «kvadruppel kinderegg»!

Hvor stor del av Hedmarks produktive skogareal er påvirket av ulike miljøhensyn?

Les mer på regjeringen.no »

Regeringen backar – ingen vägslitageskatt för tunga lastbilar

Dato: [01.03.17]

Kilde: atl.nu

ATL rapporterade tidigare om finansministerns ovilja ge besked om undantag i kilometerskatten för bland annat skogsnäringen innan utredningen var färdig. Nu backar regeringen från förslaget, redan innan det har presenterats.

Les mer på atl.nu »

-KLD vil fortsatt ikke rette seg etter Stortingets vilje!

Dato: [28.02.17]

Kilde: nearadio.no

NORSKOG, Norges Skogeierforbund, Norges Jeger-og Fiskerforbund, Norsk Sau og Geit og Utmarkskommunenes Sammenslutning mener departementets forslag til endring av naturmangfoldloven både er unødvendig, uklart og konfliktskapende.

Les mer på nearadio.no »

– Sats på biogass

Dato: [28.02.17]

Kilde: kandusi.no

Prisøkningen på biodrivstoff i Norge har gjort at store aktører som Posten og Bring nå velger å gå tilbake til fossil diesel. Biodrivstoffet HVO koster nå to til tre kroner mer enn vanlig diesel, skriver Aftenposten og VG.

Les mer på kandusi.no »

NYTT MASSIVT SELSKAP

Dato: [28.02.17]

Kilde: husbyggeren.no

Trevirke har alltid utgjort grunnstammen i nordisk byggeskikk, og dette er også utgangspunktet for det nye selskapet Nordisk Massivtre AS. Målet er at holdninger endres i hele byggebransjen ved at kortreiste og solide elementer i massivtre er blant de foretrukne til gulv, vegger og tak.

Les mer på husbyggeren.no »

Juridisk utredning og innspill i ulvesaken

Dato: [27.02.17]

Kilde: http://utmark.no

Utredningen fra Advokatfirmaet Lund & Co DA konkluderer med at det ikke er rettslige hindre i naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen til å gjennomføre lisensfelling av ulv, når bestandsmålene er nådd og ulven er sikret overlevelse. I utredningen anbefales KLD å endre sin egen forskrift i tråd med Stortingets vilje, uttrykt ved flere anledninger.

Les mer på http://utmark.no »

To ulver skutt – jakta stoppes

Dato: [27.02.17]

Kilde: www.vg.no

To ulver ble skutt i Hedmark søndag. Dermed stoppes lisensjakta, opplyser Statens Naturoppsyn

Les mer på www.vg.no »

Skogbranner forteller en historie

Dato: [27.02.17]

Kilde: www.nibio.no

Årringer fra brannskadde furutrær forteller en 700 år lang historie om menneskets bruk av skogen – om klima og skogbrann – fra Svartedauden og frem til i dag.

Les mer på www.nibio.no »

Finland: Vargjakt av sociala skäl föreslås

Dato: [25.02.17]

Kilde: svenskjakt.se

Vargjakt ska tillåtas även av sociala skäl. Det föreslår det finska jord- och skogsbruksministeriet.

Les mer på svenskjakt.se »

Vad är den svenska bolagsskogen värd?

Dato: [24.02.17]

Kilde: danskebank.se


Holmen-aktien närmar sig all-time-high och SCA står inför en uppdelning mellan skog och hygien. Frågan vad skogen är värd har aldrig varit mer aktuell.

Les mer på danskebank.se »

Fakta om biodrivstoff

Dato: [24.02.17]

Kilde: miljodirektoratet.no

Biodrivstoff er framstilt av biologisk materiale, og kan brukes istedenfor bensin og diesel fra fossil olje. Biodrivstoff kan bidra til å redusere klimagassutslippene fra transport.

Les mer på miljodirektoratet.no »

Kritiske til Helgesens ulveforslag

Dato: [24.02.17]

Kilde: bondelaget.no

Onsdag 22. februar sendte Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ut et forslag om å endre Naturmangfoldloven på høring. Mens ministeren hevder at endringen vil gi utvidet adgang til uttak av ulv ved lisensfelling mener Bondelaget at lovforslaget i realiteten vil kunne innsnevre dagens handlingsrom.

Les mer på bondelaget.no »

Äntligen får vi 74-tons lastbilar

Dato: [23.02.17]

Kilde: skogssverige.se

Idag släppte regeringen till slut sitt förslag om att öppna upp för lastbilar med totalvikten 74 ton. – Det här är en väldigt viktig fråga för skogsindustrin. Tyngre lastbilar bidrar till effektivare transporter och sänkta utsläpp, säger Karolina Boholm, transportdirektör. / Skogsindustrierna.?

Les mer på skogssverige.se »

Foreslår endring av naturmangfoldloven

Dato: [23.02.17]

Kilde: regjeringen.no

Klima- og miljødepartementet foreslår å endre naturmangfoldloven slik at den gir noe utvidet adgang til lisensfelling av ulv, innenfor rammen av Bernkonvensjonen. En ny hjemmel vil kunne gi rovviltforvaltningen en mulighet til å ta ut et begrenset antall ulv ved lisensfelling, uten at dagens krav til fare for skade på beitedyr er oppfylt.

Les mer på regjeringen.no »

Jegere bør bruke kobberkuler

Dato: [23.02.17]

Kilde: inn.no

Elgkjøttet etter høstens jakt kan inneholde betydelige mengder giftig bly dersom jegeren har brukt blyammunisjon. Ved å bytte til kobberkuler kan jegere eliminere en stor kilde til helseskadelig blyeksponering både hos mennesker og hos åtselsetere som tar seg av slakteavfallet i naturen.  

Les mer på inn.no »

Hogst og skogbevaring i Kongo

Dato: [22.02.17]

Kilde: skogfag.no

Det har ikke manglet på advarsler mot å bruke mange norske midler på å bevare regnskogen i DR Kongo. Landet er politisk og militært ustabilt og korrupsjonen florerer. Tømmerhogst og -eksport er en lønnsom ekstraktiv virksomhet for krigsherrer og brutale kapitalister. Hvis dette kunne stanses ville det være en stor seier for bevaring av miljø og lagring av karbon i vegetasjon. 

Les mer på skogfag.no »

Debatten preges av manglende kunnskap

Dato: [22.02.17]

Kilde: framtidinord.no

Biodrivstoff har vært heftig debattert etter Stortingets vedtak om opptrapping av omsetningskravet. Dessverre preges debatten av manglende kunnskap. Ikke fordi kunnskapen ikke finnes, men fordi konklusjoner trekkes uten å innhente den først.

Les mer på framtidinord.no »

Mer penger til klimatiltak i skogen

Dato: [22.02.17]

Kilde: fylkesmannen.no

Hele 33 millioner kroner er bevilget nasjonalt over statsbudsjettet til klimatiltak i skogbruket for 2017. I 2016 fikk skogeiere i Oppland 3,8 mill. kroner fra disse tilskuddsordningene. I år er det nye muligheter.

Les mer på fylkesmannen.no »

Krever streng kontroll med regnskogstøtte

Dato: [22.02.17]

Kilde: regjeringen.no

Verdens nest største regnskog i Kongobassenget i Sentral-Afrika er utsatt for et stadig økende press. Dette er grunnen til at Norge har satt av inntil 1.5 milliarder kroner til Central African Forest Initiative (CAFI) sitt partnerskap med Den demokratiske republikken Kongo for å støtte tiltak som kan redusere avskogingen. En liten del av disse pengene vurderes gitt til et program for bærekraftig, lovlig hogst i regnskogen.

Les mer på regjeringen.no »

Helgesen: Riktig å bruke regnskogmidler til hogst

Dato: [21.02.17]

Kilde: nationen.no

Norske regnskogmillioner kan bli brukt til tømmerhogst i Kongo. Uforsvarlig, mener både miljøorganisasjoner og Venstre. Men regjeringen forsvarer bruken. 

Les mer på nationen.no »

Planlegg flytande sagbruk

Dato: [21.02.17]

Kilde: midtsiden.no

Spennande planer om eit gigantisk flytande sagbruk. – Løysinga vil ha kapasitet på line med dei største bruka i Noreg, fortel Ove Frotvedt i Fanagro.

Les mer på midtsiden.no »

Tilskudd til kai- og tømmerterminaler i 2017

Dato: [21.02.17]

Kilde: landbruksdirektoratet.no

I statsbudsjett for 2017 er om lag 75 mill. kroner bevilget til utvikling av kai- og tømmerterminaler. Frist for innsending av prosjektskisser er 1. april.

Les mer på landbruksdirektoratet.no »

Skogeiernes inntekt, 2015

Dato: [20.02.17]

Kilde: www.ssb.no

Skoginntektene på stedet hvil. I alt hadde 21 050 personlige skogeiere positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2015. I gjennomsnitt var denne inntekta 41 000 kroner, det samme som året før.

Les mer på www.ssb.no »

Elkem dropper flydrivstoff fra norske tømmerstokker - går for mer trekull og varme

Dato: [20.02.17]

Kilde: www.tu.no

Prosjekt for bærekraftig silisiumproduksjon.

Les mer på www.tu.no »

Nytt våpenamnesti frem til mai

Dato: [17.02.17]

Kilde: NJFF

Fra 1.mars til 31.mai 2017 er det våpenamnesti, og mulighet for å ordne opp i ulovlige våpen uten å risikere straff. Under tidligere våpenamnesti i 2003/2004 og 2008 ble det innlevert henholdsvis 35.000 og 7.000 skytevåpen.

Les mer på NJFF »

Bevaring gjennom bruk er bedre enn bare bevaring

Dato: [17.02.17]

Kilde: NIBIO

Landbruk og miljø møtes i felles interesse for bevaring og bruk av landbrukets biologiske mangfold. Ny nasjonal rapport setter fokus på artene som støtter opp om landbrukets ulike økosystemer.

Les mer på NIBIO »

Hvem skal betale for ulvens middag?

Dato: [17.02.17]

Kilde: Forskning.no

Ulven er antakelig delvis ansvarlig for den jevne nedgangen i elgbestanden på deler av Østlandet. Det gir tapte inntekter for skogeiere.

Les mer på Forskning.no »

Juridisk bestillingsverk fra Helgesen?

Dato: [16.02.17]

Kilde: Rogalands avis

Bjørn Otter Skaaret understreker i et leserinnlegg i Rogalands Avis at Jus-professor Ole Kristian Fauchald har fortid i ulvesaken med klar slagside. Den samme professoren er nå bedt om å bistå KLD og Vidar Helgesen med å avklare juridiske utfordringer for uttaket av ulv.  

Les mer på Rogalands avis »

Tilskudd til tettere planting videreføres

Dato: [16.02.17]

Kilde: landbruksdirektoratet.no

Ordningen med tilskudd til tettere planting som klimatiltak ble innført i fjor og videreføres nå med de samme betingelser i 2017. I tillegg åpnes det for tilskudd til suppleringsplanting innenfor ordningen.

Les mer på landbruksdirektoratet.no »

Unntakstilstand etter skogbrannar på New Zealand

Dato: [16.02.17]

Kilde: nrk.no

Fleire heimar er tekne av flammane og over 1.000 personar har måtte evakuere frå Christchurch på New Zealand. Brannmannskap prøvar å halde flammane i sjakk.

Les mer på nrk.no »

Kaia kan nærme seg

Dato: [16.02.17]

Kilde: morenytt.no

Realiseringa av den nye tømmerkaia på Ørstaterminalen kan nærme seg realisering.

Les mer på morenytt.no »

Ønsker ulveinnspill fra ledende juridiske miljøer

Dato: [15.02.17]

Kilde: regjeringen.no

Klima- og miljødepartementet har vært i kontakt med en rekke ledende miljø- og folkerettsjurister ved landets universiteter og høyskoler for å få flere vurderinger av naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen i tilknytning til forvaltningen av ulv.

Les mer på regjeringen.no »

Vil bli verdensledende på trebygg

Dato: [15.02.17]

Kilde: mynewsdesk.com

Norges største skogeier, Statskog, og en rekke sentrale aktører på Innlandet vil utvikle regionen til å bli et internasjonalt kraftsenter for bygging med tre. 

Les mer på mynewsdesk.com »

Hvorfor er det viktig å frede skog?

Dato: [15.02.17]

Kilde: forskning.no/blogg/

En av urskogenes kjempebiller, neshornbille, er en "solskinnshistorie", for selv om den omtrent er borte fra skogene, overlever den i sagflishauger og gjødseldynger. 

Les mer på forskning.no/blogg/ »

Bakgrunn: Ulvestriden – en kamp om lovparagrafer

Dato: [14.02.17]

Kilde: nrk.no

Demonstrasjoner, munnhuggeri og politiske oppgjør preger ulvestriden. Men kampen om ulvebestanden er også en kamp om hvilken lovparagrafer som gjelder, og hva de skal bety.

Les mer på nrk.no »

Nytt forskningssenter skal utvikle bærekraftig biodrivstoff

Dato: [14.02.17]

Kilde: forskning.no

Nylig åpnet forskningssenteret for miljøvennlig energi, Bio4Fuel. Den 9. februar var ledende forskningsinstitusjoner, næringsaktører, skogeiere og myndigheter samlet for første gang om ett felles mål: Å utvikle bærekraftig biodrivstoff.

Les mer på forskning.no »

Vil bli best i verden på industriell bygging i tre

Dato: [14.02.17]

Kilde: glomdalen.no

Forestia AS er en av ni aktører som har etablert Norwegian Wood Cluster. Målet er å utvikle Innlandet til et internasjonalt kraftsenter for industriell bygging i tre.

Les mer på glomdalen.no »

Utvider lisensfellingsperioden for ulv

Dato: [14.02.17]

Kilde: regjeringen.no

Klima- og miljødepartementet har besluttet å utvide lisensfellingsperioden for ulv inneværende sesong med seks uker fram til 31. mars.

Les mer på regjeringen.no »

Ap truer det lokale skogeierskapet

Dato: [13.02.17]

Kilde: www.nationen.no

Støtter Hedmark Ap den grunnleggende mistilliten til lokale grunneiere som Ap sentralt utviser, spør stortingskandidat for Høyre Kristian Tonning Riise

Les mer på www.nationen.no »

Nytt forskningssenter for bærekraftig biodrivstoff

Dato: [13.02.17]

Kilde: http://trenytt.no

Et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi er nå etablert. Bio4Fuels har som mål å utvikle bærekraftig biodrivstoff av celluloseholdige rester fra skognæringen eller landbruket.

Les mer på http://trenytt.no »

Norsk natur må restaureres

Dato: [13.02.17]

Kilde: www.dagsavisen.no

Et omfattende arbeid med å restaurere myrer og våtmarker startet i 2015 med tre millioner kroner over statsbudsjettet. Beløpet ble økt til 16 millioner i 2016 og videre til 26,6 millioner i inneværende år.

Les mer på www.dagsavisen.no »

Högre resultat än väntat för Holmen

Dato: [10.02.17]

Kilde: vafinans.se

Positiva besked från skogsindustrin när Holmen presenterar sin rapport under onsdagen.

Les mer på vafinans.se »

Rød bunnlinje for Norske Skog

Dato: [10.02.17]

Kilde: hegnar.no

 

Norske Skogindustrier melder om et resultat på minus 124 millioner kroner i 4. kvartal 2016. Samme periode i 2015 var tapet på hele 828 millioner.

Les mer på hegnar.no »

Kraftig auke i midlar til skogsvegar og tømmerkaier i 2017

Dato: [09.02.17]

Kilde: regjeringen.no

Av ei samla ramme på 107 millionar kroner, er 32 millionar kroner sett av til skogsvegformål og 75 millionar kroner til tømmerkaier. I tillegg er det allereie fordelt 103 millionar kroner til skogsvegar og taubanedrift over kapittel 1150, post 50 Tilskott til Landbrukets utviklingsfond. Totalt er det sett av 210 millionar kroner til infrastrukturtiltak i skogbruket for 2017.

Les mer på regjeringen.no »

Moderne satsing på skogsbrukslinjen

Dato: [09.02.17]

Kilde: kanalen.no

Nome videregående skole, avdeling Søve, har nå investert drøye 1,5 millioner i skogbrukslinjen. En helt ny skogsmaskinsimulator er på plass, men også en lastbærer vil ankomme i løpet av februar.

Les mer på kanalen.no »

Stanser utbetaling etter avsløringer om ulovlig skoghogst i DR Kongo

Dato: [09.02.17]

Kilde: bistandsaktuelt.no

Maktpersoner i DR Kongo har fått nye konsesjoner til å drive ulovlig industriell hogst, samtidig bruker Norge hundrevis av millioner på skogbevarings- og klimaprosjekter i landet. Norge krever nå at ulovlige konsesjoner blir annullert. Alle utbetalinger fra et norskstøttet fond stanses inntil dette har skjedd.

Les mer på bistandsaktuelt.no »

Føler seg overkjørt av myndighetene

Dato: [08.02.17]

Kilde: bondebladet.no

Myndighetene gjør som de vil, mener Jon Øivind Røed i Vestby.

Les mer på bondebladet.no »

HENT og Moelven skal bygge verdens høyeste trehus

Dato: [08.02.17]

Kilde: bygg.no

Arthur og Anders Buchardt i AB Invest AS og entreprenøren HENT AS har inngått totalentreprisekontrakt for bygging av Mjøstårnet i Brumunddal. Det blir verdens høyeste trehus.

Les mer på bygg.no »

Sterk skog vil gi færre strømbrudd

Dato: [08.02.17]

Kilde: energiteknikk.net

Sterk skog-prosjektet har kartlagt over 250 trær på Sørlandet. Nå håper Agder Energi Nett å kunne identifisere hvilke trær som kan velte over strømlinjene, og på den måten redusere både antall strømbrudd og kostnader.

Les mer på energiteknikk.net »

Full fart för Folla

Dato: [07.02.17]

Kilde: atl.nu

Råvarubehovet ökar till nästan en halv miljon kubikmeter när norska massabruket FollaCell ökar produktionen.

Les mer på atl.nu »

Hjelpeskjema til selvangivelsen for «skogbruk utenfor næring» -

Dato: [07.02.17]

Kilde: skogkurs.no

Fra 2016 ble det innført nye regler for beskatning av de minste eiendommene. Skatteytere som etter de nye retningslinjene faller utenfor virksomhetsbegrepet får nå en forenklet rapportering allerede på selvangivelsen som skal leveres i vår.

Les mer på skogkurs.no »

Isolering med træ

Dato: [07.02.17]

Kilde: trae.dk

Træ er et glimrende isoleringsmateriale, der effektivt kan holde varmen inde og kulden ude.

Les mer på trae.dk »

Søker om å felle fem ulver i Aurskog-Høland

Dato: [06.02.17]

Kilde: www.smp.no

Etter fem episoder hvor ulver har vært nærgående i Aurskog-Høland i Akershus, er det levert inn søknad om felling av inntil fem dyr i Aurskogreviret.

Les mer på www.smp.no »

Skota ännu smartare: Att börja på ny trakt

Dato: [06.02.17]

Kilde: www.skogforsk.se

Genom att planera skotningen bra kan du minska riskerna för avbrott och att behöva köra på fuktiga marker och orsaka markskador. I det här klippet ges några enkla tips som kan underlätta ditt arbete.

Les mer på www.skogforsk.se »

Høring om utvidet lisensfellingsperiode for ulv

Dato: [05.02.17]

Kilde: regjeringen.no

Klima- og miljødepartementet sender i dag på høring et forslag om å endre rovviltforskriften. Det foreslås å forlenge lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen til 31. mars. Dette for å kunne ta høyde for ny kunnskap om ulv som oppdateres etter vinterens forvaltningsmerking av ulv.

Les mer på regjeringen.no »

Får ikke solgt Moelven-aksjene sine

Dato: [03.02.17]

Kilde: Østlendingen

– Vi må få en all right pris og en all right kjøper. Det siste er verst og Moelven-aksjene er ennå ikke solgt, sier Thor Svegaarden i Eidsiva Vekst.

Les mer på Østlendingen »

Høring - opphør av skogbruksvirksomhet etter skatteloven i selskap med deltakerfastsetting

Dato: [03.02.17]

Kilde: regjeringen.no

Finansdepartemenet har sendt ut på høring forskriftsendring for deltagerlignede selskaper som endrer virksomhetsklassifisering av skogbruk etter skatteloven. Vi vil rose Finansdepartemenet fordi de har lyttet til skognæringen og nå har foreslått en forskriftsendring som er både nødvendig og riktig for de berørte.

Les mer på regjeringen.no »

Landbruks- og matministeren sitt innlegg til Stortinget si behandling av Meld. St. 6 (2016-2017) - Verdier i vekst - konkurransedyktig skog- og trenæring

Dato: [02.02.17]

Kilde: regjeringen.no

La meg starte med å takke komiteen for å ha levert ei innstilling til den første skogmeldinga som har kome til Stortinget på 18 år. Det er eit viktig poeng i seg sjølv at vi har laga ei skogmelding som no samlar brei støtte på Stortinget for viktige prioriteringar for å sørgje for at vi greier å ha ein lønsam skogindustri, ei lønsam avverking, i Noreg også dei komande åra.

Les mer på regjeringen.no »

Kvotejakt på gaupe

Dato: [02.02.17]

Kilde: regjeringen.no

Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på kvotejakt på gaupe. Dermed er det klart for jakten som starter 1. februar og varer frem til 31. mars. Det kan felles totalt 52 gauper i Norge, 30 færre enn i fjor. Nedgangen skyldes at gaupebestanden har blitt mindre.

Les mer på regjeringen.no »

Ett steg närmare en cirkulär ekonomi i Europa

Dato: [02.02.17]

Kilde: skogsindustrierna.se

I förra veckan tog Europa ytterligare ett steg mot en cirkulär och biobaserad ekonomi. Vid en omröstning om nya avfalls- och förpackningsdirektiv framhöll EU-parlamentets miljökommitté vikten av biobaserade förpackningar.

Les mer på skogsindustrierna.se »

Bør vurdere støtteordning for kommuner i ulvesonen

Dato: [01.02.17]

Kilde: www.wwf.no

WWF foreslår at det innføres en ordning med økonomisk støtte til kommuner i ulvesonen som har en familiegruppe med ulv på sitt areal. Støtten bør disponeres av kommunestyrene. En andel av støtten bør øremerkes til utvikling av lokalt næringsliv basert på bærekraftig og skånsom bruk av naturressurser, eksempelvis opplevelsesbasert turisme i skog.

Les mer på www.wwf.no »

Store utmarkseiendommer mangler eiere

Dato: [01.02.17]

Kilde: www.nibio.no

Manglende eiere utgjør en vesentlig barriere for omsetning og næringsutvikling på utmarkseiendommer.

Les mer på www.nibio.no »

Tillatelse til bygging av Høgås og Joarknatten vindkraftverk i Marker

Dato: [01.02.17]

Kilde: www.regjeringen.no

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Scanergy AS konsesjon til bygging av Høgås og Joarknatten vindkraftverk i Marker i Østfold. Med full utbygging kan vindkraftverket gi en årlig produksjon på rundt 200 gigawatt timer (GWh), tilsvarende forbruket til over 10 000 husstander.

Les mer på www.regjeringen.no »

Jegere vil stoppe salg av statens skoger

Dato: [01.02.17]

Kilde: www.t-a.no

Norges jeger- og fiskerforbund mener det pågående salget av statlige skogeiendommer er langt mer omfattende enn forutsatt og ber Stortinget si stopp.

Les mer på www.t-a.no »

Jusprofessorer hardt ut mot stortingspolitikere etter ulvedebatt

Dato: [01.02.17]

Kilde: www.nrk.no

– Det er ikke lovavdelings oppgave å sørge for løsninger der politisk bekvemmelighet tilsier det, sier jusprofessor Mads Andenæs om ulvedebatten.

Les mer på www.nrk.no »

Foreslår utvidet lisensfellingsperiode for ulv

Dato: [31.01.17]

Kilde: regjeringen.no

Klima- og miljødepartementet vil foreslå å utvide lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen. Dette for å ta høyde for ny kunnskap som nå fortløpende kommer inn fra radiomerkede ulver. Utvidelsen vil gjelde til 31. mars og er midlertidig for inneværende lisensfellingsperiode. En beslutning om dette vil foreligge innen 15. februar

Les mer på regjeringen.no »

Gjødsling som klimatiltak

Dato: [31.01.17]

Kilde: landbruksdirektoratet.no

Frist for skogeier til å levere refusjonskrav og tilskuddssøknad til kommunen er 15.09.2017. Kommunen er vedtaksmyndighet i henhold til NMSK-forskriften §4. Som i fjor vil midlene forvaltes via en felles, sentral ramme. Godskriving av tilskudd i ØKS vil skje som i 2016, men informasjon om dette vil bli sendt ut senere. 

 

Les mer på landbruksdirektoratet.no »

Skogmeldingen behandles i Stortinget i dag!

Dato: [31.01.17]

Kilde: regjeringen.no

Tirsdag 31. behandler Stortinget skogmeldingen: Meld. St. 6 (2016-2017), Innst. 162 S (2016-2017) - Verdier i vekst - Konkurransedyktig skog- og trenæring.

Les mer på regjeringen.no »

Kina lyft för svensk virkeshandel

Dato: [31.01.17]

Kilde: atl.nu

Stark efterfrågan på virke i Kina gynnade svensk virkesexport.

Les mer på atl.nu »

Nytt massivt selskap

Dato: [30.01.17]

Kilde: www.byggfakta.no


Nordisk Massivtre AS skal sikre at flere bygg og hjem baseres på kortreist råstoff. Målet er å endre holdninger på tvers av den nordiske byggebransjen.
 

Les mer på www.byggfakta.no »

Mer penger til gjødsling i 2017

Dato: [30.01.17]

Kilde: www.landbruksdirektoratet.no

I statsbudsjett for 2017 er 15 mill. kroner bevilget til gjødsling. Dette er en del av regjeringens oppfølging av skogtiltakene i klimaforliket. Målet for tiltaket er å bidra til økt karbonopptak gjennom målrettet gjødsling av skog.

Les mer på www.landbruksdirektoratet.no »

Innspill til Statsbudsjettet 2018

Dato: [30.01.17]

Kilde: www.byggfakta.no

Treindustrien, Treforedlingsindustriens bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Felles-forbundet, Norges Skogeierforbund, NORSKOG og NoBio utgjør samarbeidet "Verdikjeden Skog og Tre". Hensikten er å bidra til å styrke innovasjonskraft og produktivitet i verdikjeden og sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår.

Les mer på www.byggfakta.no »

Flertall for å utvide jaktsesongen på ulv

Dato: [30.01.17]

Kilde: www.vg.no

Frp vil utvide sesongen for ulvejakt med seks uker slik at flere dyr kan skytes denne vinteren. Både Høyre, KrF og Ap støtter forslaget.

Les mer på www.vg.no »

Drivningskostnaden på samma nivå för drivare och tvåmaskinsystem

Dato: [30.01.17]

Kilde: www.skogforsk.se

Drivaren Komatsu X19:s kostnader sjunker då arbetet utförs med vanliga redskap på snabbfäste istället för med kombinationsaggregat – och i kostnadsmatchen mot tvåmaskinsystemet blir det oavgjort.

Les mer på www.skogforsk.se »

Skräckscenarier blev riskresonemang

Dato: [27.01.17]

Kilde: skogen.se

FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR Vad är du mest rädd för? Det fick besökarna på ett seminarium om risker i skogssektorn anledning att fundera över. Inbjudna talare delgav oss sina allra värsta farhågor. De visade sig vara jordnära, riktigt jordnära.

Les mer på skogen.se »

"Ser man på fakta behöver vi bioenergin och kan producera den med ­normala miljöhänsyn"

Dato: [27.01.17]

Kilde: skogen.se

SKOGSENERGI. I Sverige är det självklart med fjärr- och kraftvärme till stor del baserade på bioenergi, men så är det inte i resten av Europa. Där finns en annan syn på skog, konstaterar Sofia Backéus på Svenska bioenergiföreningen (Svebio) som vill ­spräcka ”Bryssel-bubblan”.

Les mer på skogen.se »

Europeisk millionprosjekt for bærekraftig skogsdrift

Dato: [27.01.17]

Kilde: ringeriksavisa.no

Et internasjonalt forskningsprosjekt ledet fra Norge skal gi mer tømmer og mindre naturskader. Norge stiller med omfattende forskning og byr på verdensledende teknologi fra Statskog.

Les mer på ringeriksavisa.no »

Påmeldingene tikker inn til fakkeltoget

Dato: [27.01.17]

Kilde: isolor.no

Mandag 30. januar er det duket for en ny demonstrasjon i hovedstaden mot den avlyste ulvejakta. Bak står bl.a.Hedmark og Oppland Bondelag og Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Les mer på isolor.no »

Storstilt mobilisering til fakkeltog i Oslo

Dato: [26.01.17]

Kilde: bondelaget.no

En rekke organisasjoner står bak et felles fakkeltog for en demokratisk ulveforvaltning som arrangeres foran stortinget mandag 30. januar

Les mer på bondelaget.no »

Antall dødsfall i landbruket halvert

Dato: [26.01.17]

Kilde: gardsdrift.no

I fjor omkom fire personer som arbeidet innen jordbruk, skogbruk og fiske. Gjennomsnittstallet for de tre siste åra har vært åtte.

Les mer på gardsdrift.no »

Høyres ulvegeneral taper selv store summer på ulv

Dato: [25.01.17]

Kilde: dagbladet.no

Høyres Gunnar Gundersen anslår at han har tapt over 100 000 kroner hvert år på jakt siden ulvebestanden i Hedmark tok seg opp. 

Les mer på dagbladet.no »

Et bærekraftig skogbruk er best både for biodiversitet og klima

Dato: [25.01.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Den norske debatten om klimanytten av bioenergi fra skog er en avsporing og implisitt et argument for fortsatt bruk av fossile energikilder.

Les mer på norsk-skogbruk.no »

Grip mulighetene i bioøkonomien

Dato: [24.01.17]

Kilde: h-a.no

Bioøkonomi er ikke noe «nytt» for oss i Innlandet. Det omfatter de viktigste næringene for Innlandet opp gjennom historien, hvor skogbruk og matproduksjon har vært drivende krefter i utviklingen.

Les mer på h-a.no »

Ulvemerkinga kosta ein million kroner

Dato: [24.01.17]

Kilde: avisa-hordaland.no

Prisen for å festa sporingsradio på 14 ulvar i Trysil blei ein million kroner.

Les mer på avisa-hordaland.no »

Mer skånsomt med beltegående skogsmaskiner

Dato: [23.01.17]

Kilde: http://forskning.no

Forskere skal teste de nye skogsmaskinene, som forhåpentligvis gjør mindre skade i skogen.

Les mer på http://forskning.no »

Kan få støtte hvis du har en god idé

Dato: [23.01.17]

Kilde: www.avisa-st.no

De siste fem årene har Skogbrukets verdiskapingsfond delt ut nærmere 17 millioner kroner til bedrifter og gründere som jobber med etablering og videreutvikling av skogbedrifter.

Les mer på www.avisa-st.no »