Viktige dokumenter

Her legger vi fortløpende ut dokumenter som har betydning for næringen

Landbruksmeldingen - Meld. St. 9 (2011–2012)

Næringspolitisk avdeling

Arne Rørå

Administrerende direktør

Oppgaver og fagfelt:

Næringspolitikk, administrasjon og ledelse.

Mobil: + 47 913 35 914

Send e-post »

Gaute Nøkleholm

Assisterende direktør

Oppgaver og fagfelt:
Næringspolitikk, administrasjon og ledelse.

Mobil: + 47 41 44 29 92

Send e-post »

Benthe E. Løvenskiold

Næringspolitisk rådgiver

Oppgaver og fagfelt:
Næringspolitikk og skatt

Mobil: + 47 91 87 80 54

Send e-post »