Skatt

Hvert år hogges det skog for om lag 4 milliarder kroner i Norge. Dette går inn i en av landets viktigste eksportnæringer, som øker verdien av tømmeret tolv ganger før det når forbrukeren av de ulike produktene. Til sammen sysselsetter kjeden 25.000 personer, hovedsakelig i distriktene hvor behovet for lønnsomme arbeidsplasser er stort.  

En av hovedårsakene til den lave avvirkningen i Norge er skattebetingelsene for den enkelte skogeier, kombinert med konsesjonsloven som hindrer skogeiere fra å omstøte eierskapet til aksjeselskap, som ville gitt mange en forbedring av skattesituasjonen. 

NORSKOG deltar for øvrig aktivt i arbeidet for å avskaffe formuesskatten på arbeidende kapital.

Her kan du lese hva NORSKOG har uttalt seg om i kronikker, pressemeldinger, høringsuttalelser og andre medier.

 

 


Viktig! Nye skogeiere - gjennomsnittsligning - mars 2016

Finansdepartementet vil erstatte gjennomsnittsligningen med tømmerkonto - mars 2016

Skog som virksomhet - retningslinjene har kommet! - mars 2016

Formuesskatten på investeringer i bedrifter bør fjernes - mars 2016

Ta næringslivet på alvor - februar 2016

Finansdepartementet vurderer overgansgsordning - februar 2016

Den nye virksomhetsgrensen for skogbruk - februar 2016

Formuesskatten svekker hele bredden av Bedrifts-Norge - februar 2016

Sterk kritikk av Grønn skattekommisjon fra NORSKOG og Statskog - februar 2016

NORSKOGs innspill til forslaget til ny skattereform: Bedre skatt - desember 2015

Grønn skattekommisjon - klimafaglig til stryk - desember 2015

Skatt for utvikling eller avvikling? - november 2015

Skogbruk, gevinstbeskatning og virksomhetsbegrep - november 2015

Tilskudd og skogfond også for eiendommer utenfor næringsbegrepet - oktober 2015

Skatt for utvikling - eller som begrensning?  - oktober 2015

Skatt for utvikling - oktober 2015

NORSKOGs innspill til Finanskomiteen - oktober 2015

Blir det grønt skift av grønn skattesmell? - oktober 2015

Enkeltpersonforetakenes skatteposisjon i stortingsmelding om skattereform - september 2015

Vil ha enkeltpersonforetakene på dagsorden - juni 2015

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) - NORSKOGs kommentarer - mai 2015

Innspill fra Alliansen for norsk, privat eierskap til høringen om "Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi" - april 2015

NORSKOGs innspill vedr. revidert Nasjonalbudsjett 2015 -april 2015

NORSKOGs innspill til Scheelutvalgets innstilling - april 2015

Skatteetaten snur etter innsigelse fra NORSKOG

Nytt vedrørende ligning av skogsveglag - mars 2015

Scheelutvalget og skogbruket - januar 2015

Mot en løsning for veilagene - januar 2015

Forståelse av reglene ved avbruddsligning - desember 2014

Vellykket skatteforum på Litteraturhuset - desember 2014

Budsjettforhandlingene resulterte ikke i fritak for gevinstbeskatningen - november 2014

Regjeringen fjerner ikke gevinstbeskatningen nå - oktober 2014

Formuesskatt på dagsorden - august 2014

Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper - juni 2014

Innspill til Finanskomiteen - mai 2014

Slaget om formuesskatten står nå - mars 2013

Arveavgiften fjernes - bør du overføre eiendeler nå? - desember 2013

Formuesskatten fører til at norske bedrifter dropper lønnsomme investeringer - august 2013

Lite nytt i Revidert statsbudsjett - mai 2013

Formuesskatt på arbeidende kapital må fjernes - februar 2013

Kostprisregulering av landbrukseiendommer - november 2012

Statsbudsjettet for 2013 - NORSKOGs innspill til finanskomiteen - oktober 2012

Matmoms på feltkontrollert viltkjøtt - september 2012

Formuesskatten kveler verdikjeden - september 2012

NORSKOG går i mot fritak for eiendomsskatt for statlig eierskap - august 2012

Matmoms på feltkontrollert viltkjøtt - august 2012

Brev til Skattedirektoratet vedrørende modeller for beskatning av skog - juli 2012

Skatt på arbeidende kapital - juli 2012

NOTAT: Konsekvenser for skogbruket av økt trygdeavgift - mai 2011

Evalueringen av skattereformen - Innspill til Finansdepartementet juni 2010

Formueskatten og verdiskapingen - Kronikk i Årringer, april 2008

Notat til Finanskomiteen - Skatte- og avgiftsopplegget 2008 (Notat 2007)

Skattepolitikk for optimisme og økt avvirkning!- Kronikk i Nationen, april 2006

Sprikende verdifastsettelse ved grunnerverv- Kronikk i Hamar Arbeiderblad, nov 2005

Høringsuttalelse til forskrift om oppregulering av kostpris- November 2005

Skog, skatt og navleblikk- Mai 2005

NOU: 2005:2 Uttaksutvalget- NORSKOGs høringsuttalelse

Skattemeldingen - Mai 2004

Besøksadresse:

Lilleakerveien 31,

Oppgang B,

0283 Oslo

Postadresse:

Postboks 123, Lilleaker

0216 Oslo

Telefon: 481 71 000

E-post: firmapost@norskog.no »