Rovdyr

NORSKOG mener at også tap i jaktbassert utmarksnæring som følge av rovdyr må kompenseres av storsamfunnet. Det største problemet i den jaktbaserte utmarksnæringen er ulv og til dels bjørn. Unge streifende hanbjørner har liten genetisk innflytelse, men gjør stor skade. Derfor mener NORSKOG at en liberalisering og effektivisering av jakt på slike individer må innføres.  Når det gjelder ulv mener NORSKOG at både bruken av ressurser og konsekvensene av prioriteringen av genetisk russisk ulv, skader arbeidet for å ivareta viktig artsmangfold i Norge. Vi kan ikke se at Norge har et tyngre ansvar for å ivareta en randsone av en tallmessig stor utenlandsk art, enn våre egne truede ansvarsarter i global målestokk. NORSKOG mener primært at det ikke er rom for ynglende ulv i Norge, siden det ikke eksisterer en norsk ulvebestand. Dette samtidig som det ikke er vilje til å kompensere enkeltindividenes tap i utmarksnæring.

 

 

Rovdyr

Og her er regjeringens syn i ulvespørsmålet... mars 2016

Årsmøtet i Hedmark Høyre - ulven og skogen under lupen - februar 2016 

Stortingets naturverngruppe informerte om ulv - januar 2016

Men regjeringen toer sine hender - desember 2015

Gundersen vil ha fakta om ulven på bordet - november 2015

NORSKOG i rovdyrdebatt fra Trysil - september 2015

Godt rovviltutspill fra Sylvi Listhaug - september 2015

Overleverte felles opprop om ulv til Klima- og miljødepartementet - september 2015

Sensible bamser i Hedmark -april 2015

Høring om nødverge for vern av egne dyr - januar 2015

NORSKOG med innspill om ulv - desember 2014

Innspill til Stortinget om oppfyllelse av rovviltforliket - april 2014

Einartsforvaltning eller biologisk mangfold? - februar 2014

Hvem skal ut? - januar 2013

Ulveforvaltning basert på følelser eller fakta? - november 2012

NORSKOGs innspill til Ulvesoneutvalget - september 2012

Behov for kompensasjonsordning - Årring desember 2011

Liberalisering av nødvergeretten - Høring, viltloven og rovviltforskriften, sep 2008

Godtgjøring ved skadefellingsforsøk - Høring, midlertidig forskrift,  juli 2008

Ulv og verdiskaping- Kommentar i Nationen, Mai 2006

Forvaltningsplan for store rovdyr - høringsuttalelse - Januar 2006

Rovvilterstatning - høringsuttalelse - Mai 2005

Rovdyrpolitikk - Mai 2004

Rovdyrmeldingen - Februar 2004

Når forskere roper ulv - Februar 2004

Tapte jaktinntekter - Februar 2004

Besøksadresse:

Lilleakerveien 31,

Oppgang B,

0283 Oslo

Postadresse:

Postboks 123, Lilleaker

0216 Oslo

Telefon: 481 71 000

E-post: firmapost@norskog.no »